İslam’da Kız Çocuğu Yetiştirmenin Fazileti

İslam’da kız çocuğu yetiştirmenin fazileti nedir? Peygamber Efendimiz’in “geçimi kolay, meşakkatsiz bir evlat” olarak nitelediği cennetin müjdesi kız evlat…

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut onları, hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çiftler verir. Dilediğini de kısır kılar. O, her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir.” (Şûrâ, 49-50)

CEHENNEME KALKAN OLAN EVLAT

Resûlullah buyurdular:

“Kim bu kızlardan bir şeyle imtihan edilir, onlara iyi muâmele eder (iyi bir eğitim verir) ve onları (din ve ahlâk bakımından) denk ve uygun kimselerle evlendirirse bu kız evlatları ona cehennemden kalkan olur.” (Buhârî, Zekât, 10; Müslim, Birr 147; Tirmizî, Birr 13.)

KIZ ÇOCUKLARININ FAZİLETLERİ

Peygamberimiz kız evlatlarını “mücehhezât ve mü’nesât” diye nitelemiş: “Onların uğur ve bereket vesîlesi olarak çeyizleri hep hazırdır. Ayrıca anneleri, babaları ve eşleri için onlar birer ünsiyet ve dostluk vesilesidir.” demek istemiştir.

Hadis-i şerifte şöyle buyrulur: “Allah’tan geçimi kolay, meşakkatsiz bir evlatla beni rızıklandırmasını istedim. O da bana kız evlatlar ihsân etti.” (Deylemî, Hadis no: 3418.)

Yine bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır:

“Kız evlatlarını hor görmeyin. Zirâ ben de kız babasıyım.” (Deylemî, Hadis no: 7385; Münâvî, VI, 420)

 

İslam ve İhsan

Yorum yapın