İnsanlık Borcumuz

Tüm mahlûkat insana emanettir. İstifade ettiği süre zarfında yaratılana karşı insaflı ve merhametli olmak ise insanlık borcumuzdur.

Bir mü’minin sâir mahlûkat hattâ nebâtat ve cemâdât karşısında dahî, mes’ûliyetleri vardır.

Mahlûkāta Hâlık’ının şefkat nazarıyla bakmak, onlara rahmetle muâmele etmek, onlardan istifade ederken insaflı olmak da bir mü’minin insanlık borcudur. Zira kapımızdaki mahlûkat da bize emânettir.

Peygamber Efendimiz; ağır yük yüklenen develerin şikâyetlerini dinlemiş, bir ağacın sertçe silkelenmesine dahî râzı olmamış ve dâimâ rahmet telkin etmiştir.

Cenâb-ı Hak, bizleri mes’ûliyetlerini müdrik kullarından eylesin. Mahşerde hesap ve suâlimizi kolay verebilen, amel defterini sağ tarafından alabilenlerden eylesin!.. Âmîn!..

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2017 Ay: Ağustos Sayı: 150

İslam ve İhsan

Yorum yapın