İnsanların En Hayırlısı

İnsanlar Cenâb-ı Hak nazarında üç gruptur. Peki üç grup insan arasında en kıymetlisi hangisidir? İnsanlar hangi kıstasa göre ayrılıyor?

İnsanlar da Cenâb-ı Hak nazarında üç gruptur. Âyet-i kerîmede buyurulur:

“Sonra Kitâb’ı, kullarımız arasından seçtiklerimize verdik. Onlardan (insanlardan);

Kimi kendisine zulmeder (bedbahtlık eder), Kimi ortadadır (aksaklık ve ihmalcilik eder), Kimi de Allâh’ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır (kıyâmet günü korkmayacak ve üzülmeyecek kimselerdir).

İşte büyük fazîlet budur.” (Fâtır, 32)

Kıyâmet, dehşetli ve belâlı bir gündür. O gün selâmete erişebilmek için, bu dünyada iken tembellik ve hodgâmlıktan kurtulmak îcâb eder. Allah yolunda gayret etmek ve fedâkârâne hizmetlere koşmak iktizâ eder.

Gayretin lüzum ve ehemmiyetini, kâinât üzerine şu tefekkür ne güzel ifade eder:

Şu kâinatta her şey aktif hâldedir. Bir atom bile. O küçücük yapıda dahî, çekirdeğin etrafındaki elektronların tavaf misâli muazzam ve muhteşem dönüşleri vardır. Semâda da öyledir. Milyarlarca galaksi sürekli bir dönüş ve gidiş hâlindedir.

Toprak terkîbinde de bütün mahlûkāta dâimâ bin bir türlü sofralar açılmakta ve infaklar deveran etmektedir.

Hâsılı;

Kâinatta âtıl ve tembel hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla bir insanın böyle faal bir âlemde tembel kalması ne kadar hazindir.

Fahr-i Kâinât Efendimiz, tembelliğin ne büyük bir hüsran olduğunu ümmetine bildirmek için, şöyle duâ etmiştir:

“Allâh’ım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve cimrilikten Sana sığınırım.

Kabir azabından Sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım.” (Müslim, Zikir, 50)

Tembellik, Allâh’a sığınılacak bir âfettir.

Çünkü;

Ehl-i gayrete her türlü mükâfat ve neticede cennet kapısında;

“‒Selâm!” ifadesi vardır.

Lâkin Hak yolunda tembellerin nâil olacağı hiçbir şey yoktur. Onlar böyle bir lutfa mazhar olamayacaklar ve onlara mahşer günü öyle bir selâm verilmeyecektir. Onların duyacağı ifade, selâm değil;

“‒Yazıklar olsun!” hitabı olacaktır.

Bu itibarla, dünyada da ehl-i gayret, her türlü selâma ve nimete lâyık olurken; ehl-i gaflet tembeller ise, o kötü vaziyetleri içinde hiçbir müjde ve selâmı hak etmezler.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2017 Ay: Aralık Sayı: 154

HAYIRLI ÜMMET OLMANIN ŞARTI TEBLİĞDİR