İnsana Faydalı Olmak Neyle Başlar?

Peygamber Efendimiz yanına gelip ondan öğüt isteyen bir adama büyük ihtimalle bu kişide, öfke vasfı galip olduğundan, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) onun bu yönünü terbiye ederek faydalı olmasını sağlamıştır.

“Ebû Hureyre (radıyallâhu anh)’den rivâyet edildiğine göre, bir adam Nebî (sallallâhu aleyhi ve sellem)’ye gelerek:

“Bana öğüt ver,” dedi.

Peygamber Efendimiz de ona:

“Kızma!” buyurdu.

Adam sözünü bir kaç kez tekrar etti.

Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) de (her defasında ısrarla):

“Kızma!” buyurdu.”[1]

İNSANA FAYDALI OLMAK ONU DOĞRU TANIMAKLA BAŞLAR

Büyük ihtimalle bu kişide, öfke vasfı galip olduğundan ya da o sırada o hâl üzerinde görüldüğünden, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) onun bu yönünü terbiye etmek istemiştir.

Gazaplanma hâli, aklı ve doğru düşünmeyi gideren bir haldir. Hiçbir karar bu halde verilmemelidir. Gazabı dindirecek vesilelere (abdest alma, konum değiştirme gibi) sarılmalı, duygular yatıştıktan ve gönül durulduktan sonra ciddi kararlar alınmalıdır.

Nice cinâyetler, ayrılıklar ve düşmanlıklar, bir anlık cinnet diyebileceğimiz bu gazap hâlinin acı sonuçları olarak ortaya çıkmıştır.

[1] Buhâri, “Edeb”, 76.

Kaynak: Adem Ergül, 365 Lider Davranış, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

Yorum yapın