İnsan Neden Gönüllü Olur?

Gerçek gönüllülük/hasbîlik, karşılığını ancak Allah’tan beklemek suretiyle başkalarının ihtiyaçları adına onlara hizmet sunabilmektir.

Son dönemde sıkça gündeme gelen “gönüllülük” kavramını herkes kendi dünya görüşü çerçevesinde tarif etmekte ve içini doldurmaya çalışmaktadır. Genel olarak gönüllü deyince; fertlerin topluma karşı mesuliyet anlayışıyla, çıkar gözetmeksizin bilgi, zaman, beceri, tecrübe ve kaynaklarını –kendi özgür iradeleriyle- bir sivil toplum kuruluşunun hedefleri doğrultusunda kullanmaları anlaşılır. Biz burada kendi medeniyet ölçülerimiz içerisinde gönüllülüğün erdemi ve mahiyeti üzerinde bazı tespitlerde bulunmaya çalışacağız.

İNSANLARIN GÖNÜLLÜ OLMALARININ SEBEPLERİ

İnsanların gönüllü olmalarının sebepleri üzerine yapılan bir araştırmada ulaşılan sonuçlardan bazıları şunlardır:

Gönüllü olmak isteyen kişi;

İnandığı bir şeyi desteklemek istiyordur. Kendisine sosyal bir çevre edinerek yalnızlık duygusundan veya can sıkıntısından kurtulmak istiyordur.Dolayısıyla orada bulunmaktan zevk alacaktır. İlgili STK’da yapılan işleri eğlenceli buluyor olabilir.Yeni beceriler kazanmak istiyordur ya da var olan becerilerini ilgili kurumda kullanmak suretiyle korumak istiyordur.Kendisinde var olan birtakım yetenekleri başkalarıyla paylaşmak istiyordur.Kendisini ihtiyaç duyulan birisi olarak görmek istiyordur. Bir problemin çözümüne ortak olmak istiyordur.Yeni arkadaş ve dost çevresi edinmek istiyordur.İçinde bulunduğu sosyal çevrede önemli ve popüler birisi olmak istiyordur.Tabii bir ihtiyaç olan aidiyet duygusunu tatmin etmek istiyordur.

Kaynak: Dr. Adem Ergül, Göklere Yolculuk Var, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

Yorum yapın