İmanın En Zayıf Derecesi

İyiliği nasihat edip makûsluğa mânî olma mes ’ûliyeti…

Cenâb-ı Hak emrediyor:

“Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği buyurur, makûsluktan yasaklarsınız…” Âl-i İmrân, 110

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem emrettiler:

“Kim bir makûsluk görürse, onu eliyle değiştirsin. Eğer eliyle değiştirmeye eforu yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de eforu yetmezse, kalbiyle düzenleme cihetine gitsin ki bu imanın en cılız derecesidir.” Müslim, Îmân 78. Tirmizî, Fiten 11; Nesâî, Îmân 17

MAKÛSLUĞA MANİ OLMAK

Kâinâtın Fahr-i Sonsuzsu sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, iyiliği nasihat edip makûsluğa mânî olma mes ’ûliyetinden bahsederken şöyle bir örnek vermiştir:

“Gemi yolcuları alt ve üst katlara yerleştiler. Geminin alt katında seyahat edenler; Su lüzumumuzu karşılamak için ikide bir yukarıya çıkıyor, üsttekileri rahatsız ediyoruz. Geminin tabanında bir delik açıp suyu oradan alalım. diye konuştular.

Bu vaziyette üst kattakiler onlara mânî olmazsa, hepsi birden boğulup giderler. Eğer onlara gemiyi delmenin yanlış olduğunu anlatırlarsa, hem kendilerini, hem değişiklerini boğulmaktan kurtarırlar.” Buhârî, Şehâdât, 30; Tirmizî, Fiten, 12

İslama Doğru

Yorum yapın