İlmin Onda Dokuzu Gitti

Abdullah bin Mes‘ûd -radıyallâhu anh “İlmin onda dokuzu gitti” derken neyi hedeflemiştir?

Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh- vefât edince, Abdullah bin Mes‘ûd -radıyallâhu anh-;

“–İlmin onda dokuzu gitti.” dedi.

Sahâbe de kendisine;

“–Daha içimizde âlimler var!” dediler.

O ise;

“–Ben mârifet ilminden bahsediyorum.” dedi.

Zekâya ambar edilen bilgi ile, kalpte sindirilen ilim arasındaki fark da «ihsan»dır.

İlim, Allâh ’ın bir sıfatıdır. Kul, Allâh ’ın verdiği bilgilere ilâve olarak yeniden Allah ’tan «ihsan» duygusu lutfedilmesi ile ârif hâline kazanç. Mârifetten, başka bir deyişle Allâh ’ı tanıyabilmekten pay almaya çalışır.

Her uygarlık, kendi insan tipini inşâ eder.

İslâm uygarlığının inşâ etmeyi gaye edindiği insan tipi, ihsan sahibi insandır.

Peygamberimiz, beyanname ederken kendisine sorarlardı:

“–Ey Kureyşli kardeş! Sen nelere davet ediyorsun?

Rasûlullah Efendimiz şu âyeti okurdu:

“Belirli ki Allah;

Adâleti, ihsânı ve fukara oldukları şeyleri yakınlara vermeyi buyurur. Hayâsızlığı, çirkin işleri, çile ve haddi aşmayı yasaklar.

Düşünüp yakalayasınız diye size öğüt verir.” en-Nahl, 90

Onlar da şu itirafta bulunurlardı:

“–Ey Kureyşli kardeş! Vallâhi Sen bizi en üstün ahlâka ve en hoş amellere davet ettin!” İbn-i Esîr, Üsdü ’l-Ğâbe, V, 250-251; İbn-i Kesîr, el-Bidâye, III, 187-189

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Mecmuası, Sene: 2023 Ay: Ocak, Sayı: 215

İslama Doğru

Hz. Ömer r.a. Kimdir? – Hz. Ömer’in r.a. Hayatı