İhyâu Ulûmi’d-dîn Tercümesi Erkam Yayınları’ndan Çıktı

Gazâlî ’nin muhteşem yapıtı İhyâu Ulûmi ’d-Dîn çevirisi Erkam Yayınları’ndan çıktı.

İmâm-ı Gazâlî ’nin muhteşem yapıtı İhyâu Ulûmi ’d-Dîn iki senelik bir çalışmanın sonucunda yine yayına hazırlandı.

İmam Gazâlî, İhyâ ’da, bir Müslüman ’ın kesinlikle öğrenmesi gereken hususları; “imanlar”,“âdetler”, “helak ediciler” ve“kurtarıcılar” ana başlıkları altında toplayarak derinlemesine inceliyor. Gazâlî, ele aldığı mevzuları kuru bilgi istifi biçiminde anlatmamış, ilmin irfân ile meczedilmesi ihtiyacına her vesileyle işaret ediyor. O, namazı ve orucu, zekâtı ve haccı anlatırken esrârına işaret etmiş; alış-veriş, evlilik ve yolculuk gibi insânî muâmelelerin âdâbına riâyeti fevkalâde önemsiyor.

Kitabı temin etmek için tıklayınız…

erkamyayinlari.com/Ihyau_Ulumid’d-Din_Tercumesi

dinikitaplik.com/Ihyau_Ulumid-Din_Tercumesi

 

 

İslama Doğru

Yorum yapın