İhramlı İken Tıraş Olan Kişinin Ne Yapması Gerekir?

İhramlı iken saç veya sakal tıraşı olan bireyin ne yapması gerekir? Hacda ihramlı iken tıraş olmanın kefâreti.

Hac için ihrama giren kimsenin uyması gereken kaideler âyet ve hadislerle tanımlanmıştır. İhramlı kaldığı sürece tıraş olmaması da bu kaideler arasındadır.

İhramlı kimse başının dörtte bir ve daha aşırısını veya sakalının dörtte birini tıraş etse bir kurban cezası gerekir. Dörtte birden daha azını tıraş etse sadaka verir. Bu da yarım sa ’ kadar buğday veya bunun değerini bir muhtaca vermekten ibarettir.

İhramlı kimse bir özürden dolayı süresinden evvel saçlarını tıraş ettirse kefâret olarak üç gün oruç meblağ. Bu orucun peş peşe olması koşul değildir. Hac mevzusuna bk.

Bu kefâretle alakalı kararlar şu âyet-i kerîmede açıklanmıştır: “Haccı ve umreyi Allah için bitirin. Şayet hacdan men olunursanız size eforunuzun yettiği bir kurban gerekir. Bu kurban, yerine varmadan başınızı tıraş etmeyin. Sizden kim hastalanır veya başında bir rahatsızlık bulunursa tıraş olabilir. Ve bunun için oruç yakalamak veya sadaka vermek yahut kurban kesmek suretiyle fidye verir” [1]

Dipnotlar:

[1] Bakara, 2/196.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Kanıtlarıyla İslam İlmihali, Erkam Yayınları

İslama Doğru

Yorum yapın