İbadetlerde Huşu

İbadetlerde huşu neden önemlidir?

Bütün inceliklerine riâyetle edâ edilen ibâdetler, gönüller için en büyük rûhânî eğitimdir. Bu eğitimin muvaffakıyeti de, hiç şüphesiz ki Allâh’ın kelâmından ne kadar feyz aldığımıza bağlıdır.

İslâm’da ibadet hayatı bahsinde de ifâde ettiğimiz üzere Cenâb-ı Hak, ibâdetlerin otomat bir hâlde ve sırf şekil planında îfâ edilmesini kâfî görmüyor. Rûhun da mutlakâ o fiillere iştirâk etmesini, böylece kalp ve beden âhengi içinde, huşû ve huzur dolu bir ibâdetle gönüllerin feyizlenmesini murâd ediyor. Nasıl ki bedenlerin kıblesi Kâbe ise, gönüllerin kıblesinin de Allâh’ın zâtı olduğu şuuruyla ibâdet etmemizi istiyor. Yüce Zât’ına yakınlığın, böyle bir ibâdet hayatına bağlı olduğunu beyan buyuruyor.

Bütün inceliklerine riâyetle edâ edilen ibâdetler, gönüller için en büyük rûhânî eğitimdir. Bu eğitimin muvaffakıyeti de, hiç şüphesiz ki Allâh’ın kelâmından ne kadar feyz aldığımıza bağlıdır.

Kaynak: Dr. Murat Kaya, Ebedi Yol Haritası İslam, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

Yorum yapın