Hz. Meymûne ’nin Kabri Nerededir?

Hz. Meymune annemizin kabri nerededir?

Hz. Meymûne -radıyallâhu anhâ-, Resûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ’in en son evlendiği hanımıdır. Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu konutlulukla, yetmiş kadar sahâbînin şehid düştüğü Bi ’rimaûne vakasından 4/625 sonra Arabistan’ın güçlü kabilelerinden Âmir b. Sa’saa ile akrabalık kurmuştur. Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- hicretten evvel İslâm ’ı kabul eden Meymûne’yi umretü ’l-kazâ esnasında Mekke’de nikâhlamayı arzula-mış, fakat müşrikler Hudeybiye Antlaşması koşullarına göre üç günlük zamanın dolduğunu ileri sürerek şehri bir an evvel terketmesini istemiş ve bu konutluluğa izin vermemişlerdi. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Mekke-Medine yolu üzerinde bugün Nüveyriye diye bilinen Şerif mevkiinde Meymûne ile nikahlandı Zilkade 7/Mart 629. Bu konutluluktan sonra Âmir b. Sa’saa kabilesine üye kurullar Medine’ye gelip Hz. Peygamberle görüşmüş ve kabile ulusu İslâmiyet ’i kabul etmiştir.

Hz. Âişe -radıyallâhu anhâ- ‘nın, “Meymûne bizim en müttakimiz, akrabalık bağını en çok koruyanımızdı” dediği Meymûne 51 671 senesinde Serif ’te ölüm etti; cenaze namazını Abdullah b. Abbas kıldırdıktan sonra burada defnedildi. OsmanlIlar zamanında kubbeli bir kabir ve mescidin yer aldığı bu alanda, şimdi rastgele bir yapı mevcut olmayıp yalnızca çevreyi duvarlarla çevrili biçimde bir kabir bulunmaktadır.

İslama Doğru

Yorum yapın