Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den 111 Hayat Ölçüsü

Dr. Murat Kaya’nın kaleminden “Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den 111 Hayat Ölçüsü” yayınlandı.

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den 111 Hayat Ölçüsü kitabı için Murat Kaya şunları söyledi:

“Bizi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafâ s.a.v Efendimiz ’e ümmet kılan ve O ’nun Ehl-i Beyti ’nin muhabbetini gönüllerimize yerleştiren Yüce Rabbimize nihayetsiz hamd-ü senâlar olsun!

İlimde, irfanda, imanda ve takvâda zirve olan nezih Ehl-i Beyt ’ini bizlere mukaddes bir emânet olarak vazgeçen Rasûlullâh s.a.v Efendimiz ’e, âl ve ashâbına da nihâyetsiz salât ü selâm olsun!

Peygamber Efendimiz muhterem evlatlarını ve torunlarını çok sever ve ümmetinin de onları sevme- sini arzu ederlerdi. O’nun bu isteğini daha hoş bir biçimde yerine getirebilmek için, meşhur olan iki torununu yakından tanımayı istedik. Aslında Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin efendilerimiz iki hoş misal… Onlara bakarak Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in tam evlatlarını asîl soya mensup olduklarını düşünmek, hoş nezaketlerini ve derin ruhî yapılarını hayal ederek gönül tahtımıza sultân etmek, başta gelen misyonlarımız arasındadır. Zîrâ onları sevmek Rasûlullah Efendimiz’i sevmek ve O’nun tarafından sevilmek demektir. Ve nihayetinde Allah Teâlâ ’nın rızâsına ve muhabbetine ermek demektir.

Peygâmber s.a.v Efendimiz ’in gururlu neslinin hayat ve ahlâkını okuyup da duygulanmamak olası değildir. Ancak dikkat edilmesi gereken bir husus var ki o da bu alanda pek çok yanlış bilginin uydurulup anlatılıyor olmasıdır. Maalesef makûs hedefli insanlar ve sapık fırkalar, büyük bir bilgi lekeliliğine sebep olarak bu büyük insanlardan gelen pek çok sağlam bilginin de zâyî olmasına sebep olmuşlardır. Bu sebeple bize nakledilen bilgileri iyi ayırmak ve ona göre karar vermek lâzımdır. Bu gidişatı dikkate alarak biz de kitabımıza sahih olan rivâyetleri kaydolmaya, senedi cılız olan bilgileri almamaya gayret ettik. Onun için okuyucularımız, daha evvel duydukları bazı bilgileri burada bulamayabilirler.

Cenâb-ı Hak, hakkı hak olarak öğrenip ona ittibâ etmeyi, bâtılı da bâtıl olarak öğrenip ondan ictinâb etmeyi nasîb eylesin! Rasûlullah s.a.v Efendimiz ’in pâk neslinin hayatından derlenen müstesnâ misallerden istifâde ederek hayatımıza hoşluklar katmayı lûtfu ve keremiyle ihsân eylesin! Âmin!”

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den 111 Hayat Ölçüsü, Dr. Murat Kaya, Erkam Yayınları

İslama Doğru

Yorum yapın