Hz Halime’nin Evi Nerededir?

Peygamber Efendimizin s.a.v süt annesi Hz. Halime’nin konutu nerededir?

Mekkeli aileler yeni doğan çocuklarını, çölün sağlıklı havasında büyümeleri ve fasih Arapça’yı bilmeleri için bedevî kabilelerden bir sütanneye verirlerdi. Hevâzin kabilesinin Sa’d b. Bekir koluna mensup olan Halîme, bir kıtlık senesinde kabilesinden bazı bayanlarla birlikte Mekke ’ye gittiğinde zengin bir aile çocuğu bulamadı; öksüz olması sebebiyle Hz. Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ’i almakta kararsız gösterdiyse de boş dönmemek için ona sütanneliği yapmayı kabul etti. Halîme ve ailesinin Hz. Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ’i yanlarına aldıktan sonra bolluk ve berekete kavuşmaları başta olmak üzere, bu esnada şakk-ı sadr göğsünün açılıp kalbinin yıkanması gibi bazı fevkalâde hadiseler alana gelmişti. Hz. Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem- sütannesinin yanında beş yaşına kadar kaldı. Halîme bi’setten sonra ve Mekke ’nin fethinden evvel İslâmiyet ’i kabul ederek ölüm etti. Vefat tarihi bilinmeyen Halîme’nin kabrinin Cennetü ’l-Baki’da olduğuna dair geç yarıyıla ait eserlerde balaka vardır. Ama öbür ehemmiyetli şahsiyetlerin olduğu gibi onun için de bir makamın yapılmış olduğu anlaşılmaktadır.

Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ’in sütannesi Halime es-Sa’diyye’nin köyü Züveybât ismiyle Benî Sa’d vadisindedir. Halîme’nin konutu taşlarla çevrili bir alan olarak korunmaktadır. Burada Hz. Halîme’ye nisbet edilen mescid 1985 ’e kadar ayaktaydı.

Kaynak: Diyanet Kutsal Topraklar Rehberi

İslama Doğru

Yorum yapın