Huneyn Nerede?

Huneyn, su kaynaklarından yoksun, çöllerden oluşan bir vadi olup namını Kur ’ân-ı Kerîm’de isminden bahsedilen iki gazveden birisi öbürü Bedir olmasından almıştır. Hevâzin Gazvesi ismi de verilen bu savaşın alana geldiği alan bugün Mekke ’ye 60 kilometre. uzaklıkta ve Seylülkebîr ile Sadr isimli iki vadiyi birleştiren 5 kilometre. uzunluğunda bir vadidir.

Mekke ile Necid arasında ve güneyde Yemen’e kadar uzanan bölgede dağılmış olan Hevâzinliler Mekke fethi evvelinde Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ’in büyük bir ordu ile Medine’den parçaladığını haber alınca bu hareketin kendilerine karşı olabileceğini düşünerek savaş ha-zırlıklarına başlamışlardı. Mekke’nin fethinden sonra Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ’in Tâif yolu üzerindeki Nahle ’de bulunan Uzzâ putunu devirdirmesi üzerine kendi putları Lât’ın da yıkım edileceğinden korkan ve bütün mülk varlığıyla birlikte Evtâs ’ta bir araya gelen Hevâzin kabilesinin ehemmiyetli bir kolu olan Sakifliler de onlara katıldılar.

Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Mekke’nin fethinden 17 gün sonra 12.000 şahsiyet bir orduyla yola çıktı. Huneyn vadisinde pusu kuran Hevâzinliler’in Evtâs’a güzergaha-len müslümanların Hâlid b. Velîd kumandasındaki lider birliğini oka yakalamasıyla savaş başladı. Havanın henüz aydınlanmaması sebebiyle düşmanın yerini tesbit etkenin güçlüğü yanında ürken hayvanların yol açtığı karmaşıklık ve panik, lider birliğin bölmesine, merkezdeki birliklerin de kumpassız bir biçimde geri çekilmesine sebep oldu. Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ’in çevresinde çok az rakamda asker kaldı. Bölen İslâm ordusu Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ’in ihtarı ile kısa zamanda derlenerek çetin bir savaşın ardından Hevâzinliler’i he-zimete uğrattı. Kur ’ân-ı Kerîm ’de başlangıçtaki bozgunun sebebi olarak bazı müslümanların sayı bakımından kendilerini üstün görüp ve böbürlenmeleri gösterilmiş, fakat acı tecrübeden sonra Allah’ın mânevî dayanağıyla galibiyetin kazanıldığı ifade edilmiştir et-Tevbe 9/25-26.

Huneyn Gazvesi evveli ve sonrasında Hevâzin kabilesinin çekildiği Karnülmenâzil ve Karnüssa’lebe ’ye hudut olan, kuyular ile konutların bulunduğu Evtâs vadisi Mekke-Tâif otobanının 80. kmsinde yer almaktadır.

Huneyn Gazvesi’nde bozguna uğrayan Hevâzinli müşriklerin Evtâs ve Tâif’e çekilerek yine savaş hazırlıkları yaptıklarını haber alan Resûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Ebû Âmir el-Eş’arî kumandasında bir birliği Evtâs’a gönderdi; kendisi de Tâif ’e hareket etti. Evtâs ’ta müşriklerle karşı karşıya gelerek kahramanca savaşan Ebû Âmir yaralanıp şehid olacağını kavrayınca kumandayı yeğeni Ebû Mûsâ el-Eş’arî’ye bıraktı. Ebû Mûsâ ve beraberindekiler Hevâzinliler’e üstünlük sağlayarak Medine ’ye döndü ve her iki kumandan Resûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ’in duasına mazhar oldu.

Kaynak: Diyanet İşleri Kutsal Topraklar Rehberi

İslama Doğru

Yorum yapın