Her Şeyde İslam Ölçüleri

Altınoluk Mecmuası, Şubat 2017 sayısında “Din Muameledir” diyor. Konutta, mektepte, düğünde, camide, konuklukta, işte, trafikte, hizmette, savaşta, sulhta hayata dair her şeyde İslam miktarlarını bize hatırlatıyor.

Derginin sunuş yazısında 372. sayı şöyle tanıtılıyor:

Altınoluk ’un Şubat 2017 ’inci sayısı ile ellerinize erişmiş bulunuyoruz.

Bu, 31 ’inci senemizin son sayısı. Mart ile beraber 32 ’inci senemizin ilk sayısına başlamış olacağız.

Sizlerle beraber yürüdük bu 31 seneyi. 372 ay demek bu.

Her ay, -ki bu bir mecmua için uzun bir zaman değildir- gündeminize “Hakkı öneri” babında iyi şeyler taşıdığımızı düşünüyoruz.

Yola her alanda islami hassasiyetimizi diri yakalamak gayesiyle çıktık ve öylece devam ediyoruz.

Her ay, Altınoluk yayın heyetinin akıl – kalb süzgecinden geçen bir mesele, huzurlarınıza, kalb gündeminize taşınıyor, kendimizle beraber ümmetimizi, Hakk ’ın miktarları içinde yine yine inşa etme gayretini sergiliyoruz.

Bu sayımızın kapağına islami hayatın ana mecralarından birisi olan “Muamelat”ı koyduk.

Muamelat, belki insanımızın günlük kullanımı içinde bir kelime değil. “Daha Öncekiler öğrenir bunu” deriz çoğu zaman. İslami kültürü alan şahıslar “Muamelat”ın Müslüman kimliğinin ana unsurlarından birisi olduğunu bilirler. Ama Müslüman bir aile içinde doğup da, o sözcüğü dinleyince “O da ne ki?” diye soracak pek çok insanımızın olduğu da bir hakikattir. Ama insanlarımız, hayat seyri içinde yapıp ettikleri için “İslam ’ın ne dediği”ni de merak ediyorlar.

Belki “insan hayatına giren her şey” diye ifade edilebilir muamelat kelimesi.

Muamelat alanı, İslam ’ın, Müslümanın hayatının her alanına miktar koyduğunun da ifadesidir.

Onun için muamelat diye nitelenen hayat alanına konan miktarları öğrenmek, iman ve iman alanı gibi, Müslümanlığımızı öğrenmekle eşdeğerdir.

Hazreti Ömer “Bizim ticaret hukukumuzu öğrenmeyen çarşımıza gelmesin” diyor.

Yani Müslüman çarşısında iş yapmak için İslam ’ın miktarlarını öğrenmek gerekli.

Bunun için belki çarşının hukukunun da İslam ’ın miktarlarını korumasını temin etmek gerekli. O da çarşıyı tertip eden istemin mesullüğündedir. Bunlar içiçedir aynı zamanda.

Şubat ayında rahmetle yadettiğimiz muhterem Mahmud Sami Ramazanoğlu Üstadımız da “İnsanın muamelat muntazamlığı” üzerinde titizlik gösterirlerdi. Merhum Musa Efendi Üstadımız da şahsın seyrü süluktaki derecesini, “Ahlâki salabeti” ile değerlendirirlerdi.

Muamelat titizliği “Amel defterine bugün ne yazdırdın? Rabbin huzuruna nasıl bir hayat dosyası ile gideceksin?” titizliğidir.

Titiz olmamız gerekli arkadaşlar. Bu sayımızı böyle bir hassasiyetle okuyun lütfen. Sizleri Altınoluk ’la başbaşa vazgeçiyoruz. Allah ’a emanet olunuz.”

Ayrıntılı Bilgi: www.altinoluk.com.tr

İslama Doğru

Yorum yapın