Her Gün Ölüp Dirilen Allah Dostu

Bir insan nasıl her gün hem can verip hem dirilebilir? Bu olası müdür? İbretlik kıssası ile her gün can verip dirilen Allah arkadaşı Rebî bin Haysem’in bize verdiği ders…

Hak arkadaşı Rebî bin Haysem ’in şu hâli, zamanın bedelini takdir etme hususunda ne kadar ibretli bir misâldir:

Rebî bin Haysem -rahmetullâhi aleyh-, bahçesine bir kabir kazmıştı. Kalbinin katılaştığını sezdiği zamanlarda bu mezara girer, bir süre orada kalırdı. Bir gün mutlakâ dünyaya vedâ edeceğini ve kabirde bir istiğfar ve sadakaya fukara gidişatta kalacağını tefekkür eder, âhiretteki hesabı düşünerek derin bir muhâsebe abuhavasına girerdi. Daha sonra;

“Nihâyet onlardan birine vefat gelip çattığında: «Rabbim! Beni geri gönder; tâ ki boşa geçirdiğim dünyada sâlih ameller işleyeyim.» der…” el-Mü ’minûn, 99-100 âyetlerini okurdu.

Rebî Hazretleri kabirden çıkınca da kendiliğindene:

“–Ey Rebî! Bak, bugün geri çevrildin. Bu arzının kabûl edilmeyeceği, dünyaya geri sevk edilmeyeceğin bir süre de gelecektir. Şimdiden ihtiyatını al ve sâlih amellerini, Allah yolundaki çabalarını ve âhiret hazırlıklarını artır.” tasayı.

İmâm Gazâlî Hazretleri ’nin şu îkazları da çok ibretlidir:

“Oğul! Farzet ki bugün can verdin. Yaşamında geçirdiğin gaflet anlarına ne kadar üzüleceksin. Âh, keşke diyeceksin. Lâkin heyhât! Geri dönüş, artık söz mevzusu değildir!”

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Altınoluk Mecmuası, 2018 – Nisan, Sayı: 386, Sayfa: 032

İslama Doğru

Yorum yapın