Hayasızlıktan ve Kötülükten Alıkoyan İbadet

Hakkıyla yerine getirildiğinde Müslümanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyan, onu haram ve yanlışlardan muhafaza eden ibadet hangisidir?

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“…Şüphesiz ki namaz hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar…” (Ankebût, 45)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Beş vakit namazın benzeri, sizden birinizin kapısı önünden akıp giden ve her gün içinde beş defa yıkandığı bol sulu bir ırmak gibidir.” (Müslim, Mesâcid 284)

GÜNAHLARI SİLİP YOK EDER

Ebû Hüreyre (ra)’dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullah (sav)’i şöyle buyururken işittiğini söyledi:

“-Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da, o kimse her gün bu nehirde beş defa yıkansa, kirinden bir şey kalır mı?” Sahâbîler:

“-O kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz,” dediler. Rasûl-i Ekrem:

“-Beş vakit namaz işte bunun gibidir. Allah beş vakit namazla günahları silip yok eder.” buyurdular. (Buhârî, Mevâkît 6; Müslim, Mesâcid 283. Tirmizî, Emsâl 5; Nesâî, Salât 7; İbni Mâce, İkâmet 193)

Kaynak: Altınoluk, 2g1d Hizmeti

Kaynak: Diyanet İşleri Fetva Kurulu

İslam ve İhsan

NAMAZ VE HİKMETLERİ