Hangi Namazlar Vaciptir?

Hangi namazlar vaciptir? Vacip namazların kararı nedir? Vacip namazlar kaça ufalar? Vacip namazlar nasıl kılınır? İşte cevabı…

Allah ve Rasûlü ’nün mükellef Müslüman ’dan yapılmasını bağlayıcı bir biçimde istediği, fakat bu bağlayıcılığın zanna dayalı bir ispatla sâbit olduğu karara “vâcip” denir. Lügatte “sabit, lâzım, var ve zorunlu olan şey” anlamına gelmektedir.

Vacip namazlar:

Vitir ve bayram namazları ile tilâvet secdesi vacip kararındadır. Adak namazı, sehiv secdesi ve bozulan nâfile namazın kazası da vâcip namaz kararındadır. Vitir namazı üç rekât, bayram namazları ise ikişer rekâttır.

VACİP NAMAZLAR NASIL KILINIR?

Vitir namazı vacip namazlar kararındadır. Vitir namazının farzının erkekler ve bayanlar için nasıl kılındığını yazılı, fotoğraflı ve videolu anlatım olarak altta bulabilirsiniz.

Vitir Namazı

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem byatardılar: “Allah tekdir; tek olanı beğenir. Ey Kur ’an ehli! Siz de vitir namazını kılınız!” Ebû Dâvûd, Vitir 1

Vitir namazının farzının erkekler ve bayanlar için nasıl kılındığının yazılı, fotoğraflı ve videolu anlatımı ve daha ayrıntılı balaka için tıklayınız..

Bayram Namazı

Câbir r.a. şöyle dedi:

Bayram günlerinde Peygamber değişik yollardan gidip dönerdi. Buhârî, Îdeyn 24

Bayram namazı vacip namazlar kararındadır. Bayram namazının farzının nasıl kılındığını ve daha aşırısı için tıklayınız.

VACİBİN KARARI NEDİR?

Vâciple amel etmek lüzumludur, fakat müeyyidesi farzın altındadır. Vâcibi inkâr eden dinden çıkmaz, fakat sapıklıkta dalâlette kalmış sayılır. Meselâ; namazda bir farzı terk etmek namazı bozarken, namazın bir vâcibini bilerek terk etmek tahrîmen mekruh olur, yanlışlıkla terk etme vaziyetinde sehiv secdesi ile bu yetersizlik giderilir.

Hanefîler, vâcibin de farz gibi kesin olarak yapılması gerektiği görüşündedir. Onların bu ayırımı daha çok ispatın gücünü ve inkârın dinî neticelerini göstermeyi amaçlar. Bu sebeple Hanefîler vâcibi çoğu yerde “amelî farz” olarak da adlandırırlar. Meselâ fıtır sadakası, namazda Fâtiha’nın okunması, vitir ve bayram namazları, kurban kesme zannî ispatla sabit olduğundan Hanefîler’e göre farz değil vâciptirler.

Hanefîler’e göre vâcip iki kısma ufalar:

a Kat`î bir ispata yakın derecede güçlü görünen zannî bir ispatla sabit olan vâcipler. Bu kısma giren vâcipler amelî farz veya zannî farz ismini alır. Vitir namazı, abdestte başın dörtte bir ölçüsünü meshetme böyledir.

b Zannî kanıt olan haber-i vâhid ile sabit olan vâcipler ise, ehemmiyet derecesi itibariyle amelî farzın altında ve sünnetin üstündedirler. Meselâ, namazda Fâtiha okuma, vitir namazında kunut tekbiri, bayram tekbirleri, namazın sehiv secdesi ile ikmal edilen vâcipleri böyledir.

TİLAVET SECDESİ NEDİR, NEDEN VE NASIL YAPILIR?

SEHİV SECDESİ NEDİR? SEHİV SECDESİ NEDEN YAPILIR?

İslama Doğru

Yorum yapın