Hangi Hallerde Namaz Kılınmaz?

Hangi hallerde namaz kılınmaz? Müslümandan namaz ibadeti ne zaman ve hangi hâllerde düşer? İşte cevabı…

Us sağlığı yerinde olan ve ergenlik çağına ermiş her Müslümana namaz farzdır. Bu koşulları taşımayan kimseler namazla mükellef değillerdir. Nitekim Hz. Peygamber s.a.s. bir hadiste çocuklar ve us sağlığı yerinde olmayan kimselerden sorumluluğun kaldırıldığını belirtmiştir. Ebû Dâvud, Hudûd, 16 .

Namazın düştüğü gidişatlar:

Bazı gidişatlarda sağlık sorunu olanlardan da namaz düşer. Hanefîlere göre, sadece başını hareket ettirerek dahi namaz kılmaya eforu yetmeyecek derecede rahatsız olan kimseye bir şey gerekmez. Şayet bu hastalıktan ölürse, kaza etme imkânı bulamadığı için borçsuz olarak Allah ’ın huzuruna çıkmış olur. İyileşmesi vaziyetinde; kılamadığı namazları bir günlük beş vakit namazı geçmezse, kaza etmesi gerekir. Sayı bundan daha çok olursa sahih olan görüşe göre, o kimseye kaza gerekmez. Baygın kalan kişi için de baygınlık süresine göre aynı kararlar geçerlidir. Kâsânî, Bedâi ’, I, 106, 107, 108. İmam Şâfiî bayılma bütün bir namaz vakti olursa da kaza gerekmeyeceğini söylemiştir Şirbînî, Muğni ’l-muhtâc, I, 204. Yaşamını yatalak olarak geçiren kişi, şayet yataktan kalkıp abdest alamıyorsa veya abdest aldıracak birini bulamıyorsa yanında bulunduracağı tuğla, kiremit veya taş gibi bir madde üzerine teyemmüm eder. Yatağından doğrulmaya ve kıbleye yönelmeye tek başına imkân bulamayan kişi, kendisine takviye edecek kimse de olmadığı takdirde yerinden doğrulmadan, suratını çevirebildiği kadar kıbleye çevirerek uyuduğu yerde namazını îma ile kılar Serahsî, el-Mebsût, Kâsânî, Bedâi ’, I, 48. Hastalığından dolayı kendi başına teyemmüm edemeyen ve bu mevzuda kendisine takviye edecek birini de bulamayan kişi kendisini abdestli gibi sayarak isterse namazını îma ile kılar; isterse de kazaya vazgeçer; iyileşmesi hâlinde kaza eder, iyileşmeme vaziyetinde ise kendisinden mükelleflik düşer İbn Nüceym, el-Bahr, I, 246-249,151; Haskefî, ed-Dürrü ’l-muhtâr, I, 184-185, 423; İbn Âbidîn, Reddü ’l-muhtâr, I, 185, 423.

Kaynak: Diyanet Fetva Heyeti

İslama Doğru

Yorum yapın