Hangi Amel Daha Faziletli?

Ashâb-ı kirâm (radıyallâhu anhüm) zaman zaman Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimize, hangi amelin daha fazîletli oluğunu sorarlardı. O da soranın durumuna göre farklı farklı cevaplar verdiği olurdu. Amellerin üstünlüğü ve derecesi bu yönüyle, kişi, zaman ve mekâna göre farklılık arzedebililecektir.

Bu çerçevede mü’mine düşen, kendini, zamanını ve mekânını doğru tanıyıp ona göre güzel ameller ortaya koyabilmesidir. Lider mevkiinde bulunanlar da, emri altındakileri ve çağını doğru okumalı ve onları en güzel hayra yönlendirmelidirler.

Ashâb-ı kirâm (radıyallâhu anhüm) zaman zaman Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimize, hangi amelin daha fazîletli oluğunu sorarlardı. O da soranın durumuna göre farklı farklı cevaplar verdiği olurdu.

SEVAP KAZANMAK İSTİYOR MUSUNUZ?

“Abdullah İbn Amr (radıyallâhu anhümâ)’ın bildirdiğine göre bir adam Peygamber Efendimizin yanına gelerek:

“Hicret ve cihâd etmek üzere sana bîat ediyorum. Bunların sevabını Allah’tan dilerim,” dedi.

Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem):

“Ana ve babandan hayatta olanlar var mı?” diye sordu. Adam:

“Evet, her ikisi de hayatta,” dedi. Resûlullâh (sallallâhu aleyhi ve sellem):

“Allah’tan sevap kazanmak istiyorsun değil mi?” diye sordu.

Adam, “Evet” deyince:

“Ana ve babanın yanına dön. Onlara iyi bak!” buyurdu.”[1]

[1] Buhârî, “Cihâd”, 138; Müslim, “Birr”, 6.

Kaynak: Adem Ergül, 365 Lider Davranış, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

Yorum yapın