Hâlid-i Bağdadi Hazretlerinden Hikmetler

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi’nin kaleminden “HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Hâlid-i Bağdâdî Rahmetullâhi Aleyh” kitabı çıktı.

Arif zâtlar; “Sen çıkınca aradan, kalır seni Yaratan.” emretmişlerdir. Başka Bir Deyişle bir kul, nefsinin hevâ, arzu ve ihtiraslarını bertaraf edip rûhânî istidatlarını inkişâf ettirdiği zaman; Hakka râm olur, İlâhî ahlâk ile ahlâklanır, Cenâb-ı Hakk ’m arkadaşı olur.

Bu hâl, sanki Sakarya ’nın Karadeniz ’e döküldükten sonra artık Sakaryalığmın kalmaması gibidir. Çünkü o, artık Karadeniz ’de kaybolmuştur.

Hak arkadaşları, İlâhî nûrun vecd ve istiğrâkı içinde yaşadıklarından; görüş, dinleyiş, düşünüş ve ifadeleri itibâriyle, yalnızca Cenâb-ı Hakk ’ın murâdma muvâfık hâl ve tutumlar sergilerler. Mikrodan makroya tam varlıklardaki İlâhî kudret akışları ve azamet tecellîlerini Rabbânî bir nazarla izlerler…

Temin etmek için tıklayınız

İslama Doğru

Yorum yapın