Hak Dostlarının Ömer Bin Abdülaziz’e Ahiret Selameti İçin Verdiği Tavsiyeler

Kıyamet gününde zulümden nasıl kurtuluruz? Hak dostlarının Halife Ömer bin Abdülaziz’e âhiret selâmeti için verdiği tavsiyeler…

Ömer bin Abdülaziz, hilâfet makamına geçirildiği zaman, Sâlim bin Abdullah, Recâ bin Hayve ve Muhammed bin Kâ‘b gibi sâlih zâtları davet ederek şöyle nasihat istedi:

Bana çok ağır bir misyon verildi, benim âhiret selâmetim için bana tavsiyeniz nedir?

Ona şu nasihatte bulundular:

Şayet yarın, kıyâmet günü zulümden kurtulmak istersen;

Müslümanların yaşlılarını baban, Gençlerini kardeşin, Çocuklarını evlâdın, Bayanlarını da annen ve bacın bşehir!.. Bkz. Ferîdüddin Attâr, Tezkire, Erkam Yayınları, s. 230-233

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hidayet Rehberleri, Erkam Yayınları

İslama Doğru

EBEDİ SAADET İSTERSEN