Gönül Kazanmanın En Kolay Yolu

Gönül almanın ve gönle girmenin en kolay ve emin yolu, hizmetten geçer. İnsanın hayat kalitesini geliştirmesi ve mânen seviye kazanması bakımından, gönül himmeti alması önemlidir. Özellikle sâlihlerin, Rabbânî âlimlerin, mahzunların, muhtaçların ve mazlumların dualarına vesile olacak hizmetler, gönül himmetine nâiliyyet bakımından bulunmaz feyz kaynaklarıdır.

“Osman Fazlı Efendi’nin şeyhi Zâkirzâde Abdullah Efendi’nin bir gün bir işi çıkar. Mürîdleri geri durunca, Osman Fazlı Efendi şeyhinin huzuruna çıkar ve:

“Emir buyuracağınız iş nedir sultanım, hemen yerine getireyim” diye hizmete hazır olduğunu arzeder. Şeyhi:

“Senin dersin vardır” diye cevap verir.

Bunun üzerine Osman Fazlı Efendi:

“Öncekilerin ve sonrakilerin ilimlerinin bana keşfolunacağını bilsem, hizmet-i şerifenizi tercih ederim” deyince, Şeyh Efendi bu sözden çok memnun olur ve şu duayı yapar:

“Allah Teâlâ sana öncekilerin ve sonrakilerin ilimlerini keşfettirsin evlad!” diye dua eder.”[1]

Göz, gönül ve niyazları ile hizmet ehline pozitif enerji yükleyen nitelikli ilgilerden elde edilen istifâdeyi, bir başka şekilde elde etmek imkânsız gibidir.

Öyleyse hizmet, yerine, zamanına ve ihtiyaç derecesine göre bazen her şeye tercih edilebilmelidir.

[1] Tarık Velioğlu, Osmanlı’nın Manevi Sultanları, s. 205.

Kaynak: Adem Ergül, 365 Lider Davranış, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

Yorum yapın