Gerçek Zengin Kimdir? Gönül Tokluğu Nedir?

Gönül tokluğu, Allah’ın kendisi için verdiği rızka râzı olma temeline sabreder. Bu da en büyük zenginlik ve izzettir. Zira bunun neticeyi Allah’ın taksimine ve emirlerine teslim olmaktır.

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“De ki: Allah’ın bizim için yazdığından başkası bize asla ulaşmaz. O bizim mevlâmızdır. Onun için müminler yalnız Allah’a katlanıp güvensinler.” Tevbe, 51

EN BÜYÜK ZENGİNLİK

Gönül tokluğu, Allah’ın kendisi için verdiği rızka râzı olma temeline sabreder. Bu da en büyük zenginlik ve izzettir. Zira bunun neticeyi Allah’ın taksimine ve emirlerine teslim olmaktır. Allah’ın takdirinin kendisi için daha hayırlı olduğunu kabullenmektir. Bu sebeple gönlü tok olan insan, Allah’tan başka kimseden bir şey istemez, kimseye el açmaz. Bütün hürriyet ve şeref işte budur.

Elde ettiğiyle kanaat etmemek ise, neye sahip olursa olsun, insanı sınırsız bir hırsa, sonu gelmez bir tatminsizliğe sürükler.

Rasûlullah -sallâllahu aleyhi ve sellem- byatardılar:

“Asıl zenginlik, mülk çokluğu değil, gönül tokluğudur.” Buhârî, Rikak 15; Müslim, Zekât 130

Gönül tokluğu insanı, zamanlarını hoşluklar ve harikuladelikler peşinde tüketmeye sevkeder. Bitip tükenmeyen bu üstünlükler, yok olmaya mahkûm maddî zenginliklerden elbette insan için daha yararlı ve lüzumludur.

İlim tahsili ve nefsin kemâli istikametinde gösterilen mücadeleler, asıl zenginliğe kavuşma çabasıdır. Zira mülk, kısa müddette zeval bulur ama ilim bitmek-tükenmek bilmeyen bir hazinedir.

HIRS VE TATMİZSİZLİĞİN SONUCU

Öte yandan hırs ve tatminsizliğin sonucu, ferd ve cemiyet plânında koloniciliktir. Gönül tokluğu ise, duygu ve uygulama olarak kendiliğindene yetmek, kimsenin hakkına tecâvüz etmemek demektir. Maddî beklentilerin tutsağı olmamak için gönül tokluğu lüzumludur.

Kaynak: İslamveihsan

İslama Doğru

Yorum yapın