Gece İbadeti Nasıl Yapılır?

Gece ibadet eden Allah’a daha yakın olur. Peki İslam’da gece ibadeti nasıl yapılır? Gece yapılacak ibadetler nelerdir? Gece ibadetlerine nasıl kalkılır? Peygamber Efendimiz gece nasıl ibadet ederdi?

Farz olan ibadetler dışında nafile olan ibadetlere önem vermek bizi Allah’a daha da yaklaştırır. Özellikle gece uykudan kalkarak yaptığımız ibadetler ruhumuzu temizler ve yüceltir.

GECE İBADETLERİNE NASIL KALKILIR?

Bir adam İbrahim bin Edhem Hazretlerine:

“–Gece ibâdetine kalkamıyorum, bana bir çâre öğret.” deyince İbrahim bin Edhem Hazretleri, ona şu cevâbı verir:

“–Gündüzleyin Allâh’a isyân etme; geceleri O seni huzûrunda durdurur. Geceleyin O’nun huzûrunda bulunmak, yüce bir şereftir. Günahkârlar bu şerefi hak edemezler!”

GECE YAPILACAK İBADETLER

Teheccüd namazı Zikir İstiğfar Kuran-ı Kerim tilaveti Dua Kuşluk (Dûha) namazı

GECE İBADETİ

Cenab-ı Hak şöyle buyurur:

“(O muttakîler, geceleri namaz kılmak ve istiğfar etmek için) yanlarını (tatlı) yataklarından ayırırlar. Rablerinin azâbından korkarak ve rahmetini umarak duâ ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan da hayır yollarına infâk ederler.” (Secde, 16)

Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:

“Gecede bir saat vardır ki, Müslüman bir kimsenin Allâh’tan, dünyâ veya âhiretle alâkalı bir hayır talebi o saate rastlarsa, Allâh dilediğini ona mutlakâ verir. Bu saat her gecede vardır.” (Müslim, Müsâfirîn, 166)

GECE İBADETİNİN FAZİLETİ

Peygamber Efendimiz, mânevî terakkînin en mühim vâsıtlarından biri olan teheccüdün bütün ümmeti tarafından hassâsiyetle edâ edilmesini istemiştir. Bu husustaki telkinlerine öncelikle yakınlarından başlamış ve bir gece Hz. Ali ile Fâtımâ’nın kapısını çalarak:

“-Namaz kılmayacak mısınız?” buyurmuş, gecenin mânevî feyzinden istifâde etmelerini ısrarla tavsiye etmiştir.

Diğer ashâbına da:

“Aman gece kalkmaya gayret edin! Çünkü o, sizden önceki sâlih kimselerin âdeti ve Allâh’a yakınlık vesîlesidir. (Bu ibâdet) günahlardan alıkoyar, hatâlara keffâret olur ve bedenden dertleri giderir.” buyurarak onları seherlerde uyanık olmaya dâvet etmiştir. (Tirmizî, Deavât, 101/3549)

Yine hadis-i şerifte:

“Mümin her geceyi on ayet okuyarak ihya ederse gafillerden yazılmaz.” buyrulur. (Ebu Davud, Salat, 326)

İslam ve İhsan

Yorum yapın