En Kıymetli Tarla

Bu tarlanın mahsulü çok değerlidir. Bu tarlada herkesin ekini var. Kimilerinin mahsulü bol ve bereketli iken nicesinin çorak bereketsizdir. Dünya ahiretin tarlası ise en bedelli tarladır. İşte dünya yaşamının değerini neye göre tanımladığını açıklayan ayet ve hadis…

Cenâb-ı Hak emrediyor:

“Onlar, dünya yaşamının görünen yüzünü öğrenirler. Ahiretten ise, onlar tamamen aymazdırlar.” Rûm, 7

Rasûlullah sav emrettiler:

“Dünyaya küfretmeyiniz. Müminin dünya üzerinde hayrın kendisine erişip şerden uzaklaştığı bir surette gezmesi ne de hoştur! Kul: “Allah dünyaya lânet etsin!” dediği zaman dünya da: “Allah da kendisine başkaldırı edenlere lânet etsin!” diye karşılık verir.” Deylemî, hadis no: 7288

Dünyaya lânetin mubah olduğuyla alakalı ondan bir hadis vârid olmamıştır. Dünyanın bir kısmının, insanı Allah Teâlâ ’dan uzaklaştırıp başka şeyle uğraştırmasından dolayı hakikat ehli bazı kimseler: “Seni Mevla ’dan alıkoyan şey, senin dünyan ve senin kısmetsizlik nedenindir.” demişlerdir. İnsanı Allah ’a yanaştıran ve O ’na ibâdete takviyeci olan dünya ise methiyeye lâyıktır.

DÜNYA NEDİR?

Mesnevî ’de şöyle der:

Dünya nedir? Allah ’tan gâfil olmak

Kumaş, para, tartı ve kadın dünya değildir.

Din için kazandığın mülk için:

Rasûl: ‘O ne hoş mülktür ’ emreder

Geminin içindeki su gemiyi daldırır

Geminin altındaki su ise ona yardımdır.

Nebî, mülkü ve malı kalbinden kovduğu için

Kendisine muhtaçtan başka bir ad vermedi.

“HER KİM DÜNYAYI MAKÛSLARSA…”

Büyüklerden kimileri şöyle demiştir. “Her kim dünyayı makûslarsa, belirli annesine âsî olmuş olur. Zira insanların dünyaya nisbet ettikleri şanssızlık ve şerlerin hepsi dünyaya âid olmayıp, o dünyanın evlâdlarına âiddir. Çünkü şer, mükellefe âid olan, dünyaya âid olmayan bir fiildir. Dünya yalnızca kulun üzerinde hayra erişip şerden uzaklaşması gereken bir mekândır. Dünya evlarından / soğukkanlılarından hiç birinin kendisine âsî olmamasını arzu eder. Zira o başka bir deyişle anne makamındaki dünya evlatlarına karşı çok şefkatlidir. Dünya onları doğurmak ve edeplerinde süre kaybetmemekle birlikte onların hazırlıksız olarak uhrevî bir felâkete de tutulmalarından fobi dinlemektedir. Dünya evlâdlarının dünyaya başkaldırısından maksad, onların tam hayır fiilerini ahrete hasrederek dünya üzerindeyken icrâ etmiş oldukları sâlih amellere “ahiret amelleri” demeleridir. Hâlbuki ahrette iyi makamlara giden evlatların da onların evlâdlarının da ecri anneleri olan dünyaya âiddir. O halde dünyayı zemmeden kimse vicdanlı değildir. Aksine o anne hakkını öğrenmemektedir. Bu vaziyette olan kimse ahretin hakkını ise hiç bilemez.” İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu ’l-Beyân-20, 251-252, Erkam Yay.

Kaynak: Altınoluk Mecmuası

DÜNYA HAYATI İLE ALAKALI YAZILAR

DÜNYA AHİRETİN TARLASIDIR BİR ALLAH ARKADAŞININ DÜNYA HAYATINA BAKIŞI DÜNYA HAYATINI EN HOŞ ANLATAN KISSA DÜNYA HAYATINI AHİRETE SEÇİM EDENLER İSTİKRARLI BİR HAYATIN BIRAKILMAZI

İslama Doğru

Yorum yapın