En Çok Kontrol Etmemiz Gereken Uzuv

Dil terbiyesi, önemli bir terbiyedir. “Kişi, dilinin altında gizlidir”, denilmiştir. “Üslûb-i beyân ayniyle insan” ifadesi, dilin insan hakikatinin aynası olduğu anlamındadır.

Ukbe İbn Âmir (radıyallâhu anh), Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e:

“Yâ Resûlallâh, kurtuluş nerededir?” diye sorunca Allah Resûlü:

“Diline sâhip ol, (fitneler ortalığı kapladığında) evine sığın ve günahlarına gözyaşı dök” buyurmuştur.”[1]

Dil terbiyesi, önemli bir terbiyedir. “Kişi, dilinin altında gizlidir”, denilmiştir. “Üslûb-i beyân ayniyle insan” ifadesi, dilin insan hakikatinin aynası olduğu anlamındadır. Dil, bir yönüyle kişiliğin ifşası iken, diğer yönüyle inşâsı sayılır. Zira sözün güzel ve doğru bir şekilde ifadesi, âyet-i kerimeye göre hâli de islâh eder:

“Ey iman edenler! Allah’’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın.” (Ahzâb 33/70-71)

[1] Tırmizi, “Zühd”, 61.

Kaynak: Adem Ergül, 365 Lider Davranış, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

Yorum yapın