Duha Suresi Neden İndirilmiştir?

Duha suresi neden inmiştir? Duha suresinin nüzul veyahut iniş sebebi…

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“…Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et…” (Kasas, 77)

Resûlullah (s.a.s.) buyurdular:

“Allah’a sığınan kimseyi koruyup himaye ediniz. Allah için isteyene veriniz. Size iyilik yapana siz de iyilik yapınız. Şayet verecek bir şey bulamazsanız karşılık vermek istediğinizi göstermek üzere kendisine dua ediniz.” (Ebû Dâvûd, Zekât 38; Nesâî, Zekât 72)

DUHA SURESİ NEDEN NAZİL OLMUŞTUR?

Hz. Osman (r.a.), bir salkım üzüm veya bir salkım hurma alarak Hz. Peygamber’e (s.a.s.) hediye etmişti. O esnâda bir dilenci gelip bu üzümü Allah Resûlü’nden istedi. Efendimiz (s.a.s.) de verdi. Hz. Osman (r.a.) dilenciye yetişip salkımı ondan satın aldı ve tekrar Hz. Peygamber’e (s.a.s.) hediye etti. Aynı dilenci gelip o salkımı yine istedi ve Allah Resûlü (s.a.s.) de verdi. Hz. Osman (r.a.) da gidip dilenciden o salkımı tekrar satın aldı ve getirip Hz. Peygamber’e (s.a.s.) bir daha hediye etti. Dilenci yine gelip isteyince Fahr-i Kâinât (s.a.s.) Efendimiz latife yaparak:

“–Sen dilenci misin, yoksa tüccar mısın?” buyurdu.

Bundan sonra birkaç gün vahiy gelmedi. Hz. Peygamber (s.a.s.) bir yalnızlık hissetti, o esnada müşrikler de Peygamber (s.a.s.) Efendimiz’in Rabbi tarafından terkedildiğini söylediler. Bu hâdiseler üzerine Duhâ sûresi nazil oldu. (Alûsî, XXX, 157)

“Kuşluk vaktine ve sükûna erdiğinde geceye yemin ederim ki Rabbin Sen’i bırakmadı ve Sana darılmadı. Gerçekten Sen’in için âhiret dünyadan daha hayırlıdır. Pek yakında Rabbin Sana verecek, Sen de hoşnut olacaksın. O, Sen’i yetim bulup barındırmadı mı? Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? Sen’i fakir bulup zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetime kötü muâmele edip üzme!

El açıp isteyeni de sakın azarlama! Fakat Rabbinin nimetlerinden minnet ve şükranla bahset!” (Duhâ, 1-11)

İslam ve İhsan

DUHA SURESİNİN TEFSİRİ