Dışı Renksiz İçi Cenksiz Erler Kitabı

Yazar Ayşe Rahşan Gürel’in Azizân romanı çıktı.

Romanda, Buğuya-Harezm hattında Nakşî kılavuzlarının, Harezm şahı Celâleddin Mengüberti ’nin ve Azîzân ’ın, Anadolu ’ya sevkettiği bir müridi aracıyla Hazreti Mevlânâ, Sultan Veled, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat ve Harezmli uç beylerinin istikamet verdiği Anadolu ’nun İslamlaşma ve vatanlaşma sürecini tekmil etmesi tarihî kayıtlar tabanında işleniyor.

Eser bize manevî tarihin hâl diliyle Harakanî Hazretlerini ve Azîzân ’ı kavramadan ne Selçuklu ne Osmanlı ne de Yeni Türkiye anlaşılabilir derken; günümüzde ümmet coğrafyasında nizâm-ı kâinat için yüzyıllar boyu adl ile sancaktarlık yapmış bir ulusun manevî dokusunu bir nakış gibi işleyen İslâm kılavuzlarının mayalayıcı rolünü tezyif edici müstağrip bakış açısına karşı, nebevî irşad usûllerini başlarına tâc, gönüllerine sirâc edinen Yûsuf Hemedânî, Hâce Abdülhâlık Gucdevânî, Hâce Ârif Rivegerî, Hâce Mahmud Fagnevî ve Hâce Ali Râmitanî gibi silsilevî ruh önderlerinin ışıklı yaşamlarından yansımalar sunarak lafsız temel duruşunu da yerine getirmekte.

Ayşe Rahşan Gürel, Azizân, Erkam Yayınları

İslama Doğru

Yorum yapın