“Dinleyip de Sözün En Güzeline Uyan Kullarımı Müjdele!” Ayeti

“Dinleyip de sözün en güzeline uyan kullarımı müjdele!” ayetini nasıl anlamalıyız?

Cenab-ı Hak şöyle buyurur:

“Dinleyip de sözün en güzeline uyan kullarımı müjdele!” (Zümer sûresi, 17–18)

Allah Teâlâ’nın bu âyet-i kerîmede mü’minleri müjdelemesini istediği zât, Resûlullah Efendimiz’dir. Allah Teâlâ Resûlü’nden başlıca iki özelliği olanları müjdelemesini istemektedir. Bu iyi insanlar, Hakk’ı tanımayan ve doğru yoldan uzaklaşan kimselerin arkasından gitmeyen ve çeşitli sözleri dinleyip onların en güzeline uyanlardır. Dinlenecek ve benimsenecek sözlerin en güzeli şüphesiz Kur’ân-ı Kerîm’dir; sonra Hz. Peygamber’in hadisleri, daha sonra da İslâm büyüklerinin sözleri gelir. Bunları dinleyip değerlendiren, sonra da en güzel sözün gösterdiği yolu tutanlar, Allah’ın sayısız nimetleriyle müjdelenmeyi hak edeceklerdir.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

Yorum yapın