Din ve Hayat Dergisi ‘sıla-i Rahim’ Dosyası Hazırladı

İstanbul Müftülüğü ve TDV İstanbul Şubesi ortak yayını olan Din ve Hayat Mecmuası ’nin 28. Rakamı “Sıla-i Rahim” dosya mevzusu ile yayınlandı.

İçinde yaşadığımız çağdaş dünyada her gün azıcık daha aşınan ve içi boşaltılan bir kavram olarak “Sıla-i Rahim” Kur ’an ’da ve sünnette kat ’i bir emir olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir arada yaşayan, aynı hissiyatı aynı inancı paylaşan insanların mesafeler, yerleşimler değişik olsa da ayrı kalmaları düşünülemez. O surattandır ki dinimiz bize yakın akraba, uzak akraba mevzusunda sık sık telkinlerde bulunmaktadır. Din ve Hayat Mecmuası, unutulan ilişkilerimizi canlandırmak, uzayan mesafeleri kısaltmak, hısım iken hasım olanlara misyonlarını tekerrür anımsatmak üzere Sıla-i Rahim dosyası hazırladı.

Derginin ilk yazısı İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran tarafından kaleme alındı. Yaran, Kur ’ân ve Sünnet perspektifinde akrabalığın ne olduğunu, akrabası ile ilişkiyi kesenin ne gibi ikazlara muhatap olacağını yazdı. Prof. Dr. Ali Akpınar ise Akrabalık Bağlarını Canlı Yakalamak: Sıla-i Rahim başlığı altında İslâm ’ın, sıla-i rahimi ahlâkın en temel mevzusu gördüğü üzerinden sorunu değerlendirdi.

Prof. Dr. Mehmet Eren ise Hz. Peygamber ’in aile hayatı, akrabalık ilişkilerini temel alan bir yazı kaleme aldı. Mevzu ile bağlantılı olarak Câhiliyye yarıyılı ve sonrasında İslâm ’da akrabalık bağlarını ise Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı yazdı. İslâm hukukunda akrabalık kurumu, çeşitleri ve sonuçlarını Prof. Dr. Ferhat Koca kaleme alırken; akrabalık dayanışması ve hısımlık nafakası mevzusunda ise Prof. Dr. Celal Erbay bizleri bilgilendirdi.

Dosyada yer alan öbür bazı yazıları da zikretmekte fayda var. Osmanlı vakıfları ışığında akrabalık sorunu Prof. Dr. Hasan Yüksel; batı kültüründe aile, akrabalık ve sıla-i rahim mevzusu Prof. Dr. Bülent Baloğlu; çağdaş kentlerde sıla-ı rahim sorunu Doç. Dr. Alev Erkilet; sıla-i rahimin ferdî ve ictimaî bereketleri ise Fatma Bayram tarafından kaleme alındı. Bu rakamda pek çok ehemmiyetli mevzu ve yazarın yanı gizeme Prof. Dr. Nevzat Tarhan sohbeti ise soruna ayrı bir bakış açısı kazandırmıştır.

Ayrıca İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivinde yer alan iki ulema portresi de bu rakamda yerini alıyor.

Din ve Hayat Mecmuası, sıla-i rahim mevzusu ile bir kavramı tekerrür ihya etmek, sonrasında ise unuttuklarımızı anımsatmak tasasında. Hazırlanan dosya ile akrabalık, arkadaşlık, komşuluk ilişkilerinin yine canlandırılması ve kucaklaşmaya vesile olması temenni edilmektedir.

İslama Doğru

Yorum yapın