Din ve Dünyanın Bozulması Nasıl Önlenebilir?

Hz. Ali r.a., “4 şey devam ettiği sürece din ve dünya, huzur ve selâmetle ayakta duracaktır” emreder.

Bir cemiyetin zengin ile muhtaç kesimi arasındaki ekonomik fark, sanki bir uçuruma dönüştüğünde, o cemiyette huzur ve emniyet kalmaz. Bu surattan zenginleri pinti, cimrileri de zengin olan bir cemiyet çok bedbahttır. Buna mukâbil zenginleri cömert, cömertleri de zengin olan bir cemiyet ise çok bahtiyardır.

4 ŞEY DEVAM ETTİĞİ SÜRECE DİN VE DÜNYA AYAKTA KALACAK

Hazret-i Ali radıyallâhu anh emreder:

“Dört şey devam ettiği sürece din ve dünya, huzur ve selâmetle ayakta duracaktır:

Zenginler, kendilerine verilen mülk ile pintilik etmedikçe. Âlimler, bildikleri ve bildikleri şeyle amel ettikçe. Câhiller, öğrenmedikleri şeyle kibirlenmedikçe. Muhtaçlar da dünyaları için âhiretlerini satmadıkları sürece.”

Bu nedenle özellikle varlıklı müʼminlerin; hak, adâlet, kardeşlik, destekleşme, infak, fakiri koruma gibi İslâm ahlâkına sahip olmaları elzemdir. Fakat aynı biçimde fakir müʼminlerin de sabır, kanı, helâl rızık peşinde koşmak, başkasının mülküne göz dikmemek, kin gütmemek gibi ilâhî emirlere riâyet etmeleri koşuldur. Ancak böyle bir cemiyette müzakere ve husumetlerin yerini, muhabbet ve kardeşlik alır.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Müslümanın Para ile Sınavı, Erkam Yayınları

İslama Doğru

Yorum yapın