Cuma Hutbesinin Sünnetleri Nelerdir?

Cuma hutbesinin sünnetleri nelerdir? İşte 18 başlıkta cuma hutbesinin sünnetleri…

1. Hatibin, hutbe için minbere basitçe ve kimseye işkence etmeden çıkabilmesi için minbere yakın bir yerde bulunması, cumanın ilk sünnetini minberin önünde kılması. Böyle yapmaması başka bir deyişle mihrapta veya minbere uzak bir yerde kılması mekruhtur.

2. Hatibin minbere çıktıktan sonra cemaate dönük olarak oturması ve okunacak ezanı bu biçimde dinlemesi.

3. Ezanın, hatibin huzurunda okunması.

4. Hatibin ezandan sonra kalkıp, her iki hutbeyi ayakta okuması. Hutbenin ayakta okunmasının vâcip olduğu güzergahında da görüş bulunmaktadır.

5. Hutbe okurken hatibin suratının cemaate dönük olması.

6. Hutbeye saklıca eûzü sürükledikten sonra sesli olarak Allah’a hamd ve sena ile başlaması.

7. Kelime-i şehâdet okuması ve Hz. Peygamber’e salavat getirmesi.

8. Müslümanlara öğütte bulunması.

9. Eûzü ile Kur’an’dan bir âyet okuması.

10. Hutbeyi iki bölüm halinde yapması ve iki hutbe arasında kısa bir müddet, vasati üç âyet okuyacak kadar oturması.

11. İkinci hutbeye de birincide olduğu gibi Allah’a hamd ederek ve Hz. Peygamber’e salavat getirerek başlaması.

12. İkinci hutbede müminleri bağışlama ve mağfiret etmesi, onlara afiyet ve esenlik vermesi ve onları muzaffer kılması için Allah’a dua etmesi.

13. İkinci hutbeyi birinciye göre daha pespaye sesle okuması.

14. Hutbeyi kısa tutması.

15. Hutbeyi cemaatin duyabileceği bir sesle okuması.

16. Abdestli olması ve avret yerleri örtülü bulunması. Bunların vâcip olduğu da söylenmiştir.

17. Hutbeden sonra namaz için kamet getirilmesi.

18. Cuma namazını hutbe okuyan bireyin kıldırması. Hanefîler’in hutbenin sünnetleri olarak kabul ettiği bir hayli husus Şafiîler‘ de hutbenin sahih olmasının koşulu olarak görülür.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı, İlmihal-1, İman ve İmanlar, Diyanet

İslama Doğru

Yorum yapın