Cömertlik Hikayeleri

Peygamberlerin yaşamından cömertlik ile alakalı kısa hikayeler.

Nefsinden ferâgat edip îsâr ile verilen bir dirhem, böyle olmayan yüz binlerce dirhemlik sadakadan daha üstündür.

Hadîs-i şerîf ne hoş îzah eder:

Bir gün Efendimiz:

“–Bir dirhem, yüz bin dirhemi geçmiştir.” emretmişlerdi.

Ashâb-ı kirâm:

“–Bu nasıl olur?” diye sorduklarında, Efendimiz şu cevâbı verdi.

“–Bir adamın iki dirhemi vardı. Bunlardan en iyisini başka bir deyişle mülkünün yarısını infâk etti. Değişiği ise hayli zengin biriydi. O da mülkünün yanına varıp, mülkünden yüz bin dirhem çıkardı ve onu infâk etti.” Nesâî, Zekât, 49

HAKÎKÎ CÖMERTLİK

Demek ki infâk edilen mülkün ölçüsünden çok, infâk eden kimsenin fedâkârlık derecesi önemlidir. Buna göre hakîkî zenginlik, mülk çokluğu değil gönül tokluğudur. Hakîkî cömertlik de imkânlarını zorlayarak fedâkârâne infakta bulunmaktır.

Sehl bin Abdullah et-Tüsterî anlatıyor:

Hazret-i Mûsâ s.a. Allah Teâlâ ’ya:

“–Yâ Rab! Bana Muhammed ile ümmetinden bâzılarının cennetteki mevkîlerini göster!” diye niyaz eder.

Hak Teâlâ ’dan şöyle bir hitap kazanç:

“–Ey Mûsâ! Sen buna efor yetiremezsin. Fakat Ben onların büyük derecelerinden birini sana göstereyim. Bu derece ile O ’nu, senden ve tam mahlûkattan üstün kıldım.”

MELEKÛT EVRENİNİN KAPISI

Daha sonra melekût cihanından kendisine bir kapı açılır. O ’nun makâmının nûrunu ve Allah ile olan yakınlığını görünce, nerede ise kendinden geçer. Bunun üzerine Hazret-i Mûsâ, O ’nun nasıl bu dereceye yükseldiğini sorar.

Allah Teâlâ:

“–O ’na verdiğim yüksek bir ahlâk sâyesinde.” emreder.

Hazret-i Mûsâ bu ahlâkın ne olduğunu sorunca da Cenâb-ı Hak:

“–Îsar, başka bir deyişle başkasının gereksinimini kendi lüzumuna seçim etmektir. Bu ahlâk ile kim Bana kazançse, Ben onu hesaba sürüklemekten hayâ eder ve onu cennette nereyi isterse orada iskân ederim!” emreder. İhyâ, III, 570-571

Elbette böyle doruklara erişebilmek herkesin kârı değildir. Ancak o ufka ne kadar yaklaşabilirsek o kadar bedelli nasipler elde edeceğimiz bellidir.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Hak Dostlarının Misal Ahlâkından 1, Erakam Yayınları

İslama Doğru

Yorum yapın