Cemerat Nedir?

Cemerat nedir? Cemerat iblis taşlama hac mevsiminde nerede yapılır? Cemerat Kabe arası mesafe ne kadardır? Cemerat nerededir? Cemerat hakkında kısaca bilgiler…

Hacıların kurban bayramı günlerinde Mina’da attıkları ufak taşların her birine ve bu taşların atıldığı üç ayrı yere cemre denir çoğulu: cemerât. Cemrelerden Mina-Mekke yönündeki ilkine ufak veya birinci cemre, İkincisine orta cemre, üçüncüsüne de büyük cemre veya Akabe cemresi ismi verilir. Birinci cemre ile orta cemre arasında 156,40 m., orta cemre ile Akabe cemresi arasında 116,77 m. mesafe bulunmaktadır.

CEMERAT İLE ALAKALI DEDİKODULAR NELERDİR?

Hz. İbrâhim -aleyhisselâm- ’ın Kâbe’nin inşasını bitirdikten sonra Cebrâil -aleyhisselâm-‘ın yol göstermesiyle ilk haccını yaptığı ve oğlu İsmâil’i kurban etmeye götürdüğü sırada kendisini Allah’ın emrini yerine getirmekten alıkoymak isteyen iblisi bu üç yerde taşladığı rivayeti hadis kitaplarında yer alır Müsned, I, 297, 306-307; Hâkim, I, 466; Beyhakî, es-Sünen, V, 153-154. Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- de Vedâ haccı sırasında bu cemrelere taş atmış ve özellikle bu esnada hac ibadetinin yapılış şeklinin kendisinden öğrenilmesini istemiştir Müslim, “Hac”, 310-312. Sahih hadislerde bu uygulamanın Hz. İbrâhim -aleyhisselâm- ’ın sünnetine katlandığı sarihçe belirtilir ve sembolik olarak iblisin taşlandığına vurgu yapılır. “İblis taşlama” diye de adlandırılan bu atışlar, Hz. İbrâhim -aleyhisselâm- ’ın iblisi taşlamasının hâtırasını yaşatmakta ve insanları daima günaha sokmaya çalışan iblise karşı bir cins tepki ve direnmeyi temsil etmektedir.

Mina’da cemrelerin yeri, İslâmiyet öncesinden itibaren işaret taşları ile belirlenmişti. Ancak XIX. asra kadar cemrelerin çevresinde taşın düşüş mesafesini sınırlandıran bir işaret veya ikusur duvarı yoktu. 1875 seneyi başında Cemretü’l-akabe’nin çevresine demir parmaklıklar yapılmış, bu şekilde cemreye fazla yanaşmaktan doğabilecek izdiham önlenmek istenmiştir. Ancak ulus tarafından taş atılacak mekânın genişletildiği şeklinde anlaşılabileceği endişesiyle bu parmaklıklar bir sene sonra kaldırılmış ve her üç cemrenin çevresine taşların düşeceği yeri belirleyen havuz biçiminde duvarlar inşa edilmiştir. 1975’te cemrelerin bulunduğu mevki, izdihamı önlemek için 40 ilâ 80 m. eninde ve 1 kilometre. boyunda bir yolla iki katlı olarak yeniden düzenlenmiş, zaman zaman olduğu gibi 2005 senesinde de birçok hacının izdihamdan can vermesi üzerine cemrelerin yeri yeniden dü-zenlenerek taş atış yolunun dört katlı olarak yapılmasına başlanmıştır.

Kaynak: Diyanet İşleri Kutsal Topraklar Kılavuzi

EŞ YAZILAR

KABE-İ MUAZZAMA KABE KAPISI HACERÜL ESVED TAŞI MAKAMI İBRAHİM NEDİR? HAREM BÖLGESİ NERESİDİR? KABE’DEKİ ALTINOLUK NEDİR? MÜLTEZEM NEDİR? MÜLTEZEM NERESİ? ŞAZİRVAN NEDİR? HİCR NEDİR? KABE ÖRTÜSÜ NEDİR? KABE HİZMETLERİ NELERDİR? SURRE NE DEMEK? MESCİDİ HARAM NE DEMEK? ZEMZEM SYAT SAFA VE MERVE TEPELERİ PEYGAMBERİMİZİN S.A.V. DOĞDUĞU EV DARUN NEDVE NE DEMEK? CENNETÜL MUALLA NERESİDİR? ARAFAT DAĞI NEDİR? ARAFAT DAĞI NEREDE?

İslama Doğru

KIBLE NEDEN MESCİD – İ AKSA ’DAN KÂBE ’YE DÖNDÜ?