Bu Nasıl Devr-i Tezat?

Yüzakı Mecmuası 146. rakamında “BU NASIL BİR DEVR-İ TEZAT; AMAN EY FAHR-İ CİHAN!..” kapağıyla çıktı.

Yzakı, bu rakamını şöyle tanıtıyor:

“Bir yanda dram… Ağlayan sîneler…

Savaşlar, öksüz ve dullar, naçar kalanlar, şehid cenazeleri, kıtlık ve susuzluğun pençesinde kıvranan kimsesizler…

Diğer yanda ise kahkaha… Kuruyan vicdanlar…

Cefanın, egoizmin, cümbüşün, israfın ve pintiliğin pençesindeki özü haysiyetiyle perişanlar… Ruhlarının acı feryatlarını, kahkahalarıyla susturmaya çalışanlar…

Bu tezatlı manzara, yegâne takati davet ettirmekte:

Bu Nasıl Bir Devr-i Tezat; AMAN EY FAHR-İ CİHAN!..

Zira zalimiyle, mazlumuyla insanlık O ’na muhtaç…

Acı feryatlarını duyurmaktan dahî ümit keserek, dramlar içinde suskun suskun ağlayan sîneler…

Vicdanlar da; kahkahalardan bırakıp, rahmet gözyaşları dökebilmek için, O ’nun öğreteceği acımaya muhtaç…

Mübârek üç aylarla buluşan kutlu doğum nisanında, insâniyet kâinatında tabiatın tersine ağır bir karakış karar devam et… Müslümanlardan kaynaklanmayan bir polarizasyon, hilâl-haç gerilimi tırmandırılmakta… Bu darlıkta yegâne barınak Rabbimiz ve bize gösterdiği üsve olan Efendimiz. Bu nedenle;

AMAN EY FAHR-İ CİHAN!.. diye şifâyı anımsatıyoruz birbirimize…

Genel Yayın Rejisörümüz M. Ali EŞMELİ; dünyanın içinde bulunduğu tezatları şiirin hıçkırıklarıyla dile getirdi.

«Unutmam Hiç!» başlıklı şiiriyle ise ülkemiz üzerinde surat seneyi aşkın zamandır oynanan haçlı oyunlarını deşifre etti. Sultan Abdülhamid Hân ’a müteveccih istibdat kötülesi kampanyalarında düşmana kanan aydın kesiminin düştüğü kusurların tekrar etmemesi için ikaz etti.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «O ’nun Muhteşem Ahlâkı»nda insan yetiştirmesini, insanları cehlin, küfrün ve cefanın karanlıklarından hidâyetin, îmânın ve adâletin nûruna ulaştırmasını örnekleriyle kaleme aldı.

Mevlânâ ’nın Gönül Deryâsında Gizem ve Hikmet İncileri ’nde ise; us nimetinin israfı mevzuu geniş biçimde ele alındı. Alâkayla okunan İstanbul mülâkatından bir bölüm…

Aktüalite, mecmuamızın muhtevâsında geniş biçimde yer aldı. Prof. Dr. Necdet TOSUN, tasavvufî bir inceliğin istismârına dikkat çekti.

Anayasa Kutuyu Halkoylamasını ve bu ulus oylaması nedeniyle Avrupa ’dan gelen, Abdülhamid Hân-ı Sânî devrini anımsatan müdahaleler ve batının Mısır darbesindeki tenâkuz; yakın tarih bakış açısıyla, siyaset üstü bir lisanla muharrirlerimiz tarafından dile getirildi.

Fahr-i Kâinât Efendimiz; el-Emîn niteliğiyle, muhteşem ahlâkıyla, İsrâ ve Mîrâcıyla, yetiştirdiği ashâbıyla gönüllerinize su serpmekte…

İbâdetlerdeki «makāsıdü ’ş-şerîa» gizemleri, kulluk sınavının incelikleri ve Selmân-ı Fârisî ’den Şa‘râvî ’ye sîmâlar…

Şiirlerde de, na‘t-ı nebevî gülleri var… Aşk ve muhabbet bahçesinin bülbülleri var…

Kıymetli Okuyucularımız,

13. yılımızda üyelerimize hediye ettiğimiz; «Güzel Sedâlar» isimli esere alâka ve teveccühünüz için teşekkür ederiz.

Bu yıl Kutlu Doğum kampanyası için hazırladığımız ve hizmetinize sunduğumuz kitaplar arasına Fahr-i Kâinât Efendimiz isimli kitabımızı ekledik.

Bu eserin de bir gönle daha erişmesi için göstereceğiniz teveccüh ve mücadeleniz için şimdiden teşekkür ederiz.”

Detaylı Bilgi: www.yuzaki.com.tr

https://www.islamveihsan.com/yuzakindan-hos-sedalar-kitabi-hediye.html

https://www.islamveihsan.com/yuzakindan-kutlu-doguma-ozel-eser.html

 

İslama Doğru

Yorum yapın