Bir Lideri En Çok Sevindiren Şey

Tam liderlerin dürüst ve vefalı takıma lüzumu vardır. “Ağaç, dalıyla gürler”, denilmiştir. İnsan ne kadar güçlü olursa olsun tek başına cılızdır. Peygamberler dahi kesintisiz yanlarında takım aramışlardır.

Abdullah İbn Mes ’ûd radıyallâhu anh anlatıyor:

“Mikdad İbn Esved ’in bir hâline şahid oldum. Şayet onun yaptığını yapan ben olsaydım, yapılanın karşılığı olarak takdir edilecek tam dünyalıklardan daha çok bunu arzu ederdim.

Bedir Gazvesi evveli Resûlullâh ‘ın yanına geldi. Allah Rasulü sallallâhu aleyhi ve sellem müşriklere beddua ediyordu.

“Yâ Rasulallah! Biz sana İsrail oğullarının Musa ’ya dediği gibi; “Sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada, oturur, bekleriz” Mâide 5/24 demeyeceğiz. Yâ Rasulallah! Yürü, biz de seninle yürüyeceğiz. Sağında savaşacağız, solunda savaşacağız önünde arkanda çarpışacağız,” dedi.

Allah Rasulü ’nü gördüm, suratı aydınlanmış, dinlediği laflar onu neşelendirmişti.”[1]

Rabbimiz, mü ’minlerin de Hazreti Peygamberin çevresinde ciddi bir takım olmaları gerektiğini kendilerine şöyle bildirir:

“Ey iman edenler! Allah ’ın takviyecileri olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, “Allah ’a giden yolda benim dayanakçılarım kimdir?” demişti. Havariler de, “Biz Allah ’ın takviyecileriyiz” demişlerdi.” Saff 61/14

[1] M. Şerafeddin Kalay, Misal Nesil, II, 341-342.

Kaynak: Adem Ergül, 365 Lider Tutum, Erkam Yayınları

İslama Doğru

Yorum yapın