Bir İnsanın İyi Olduğunu Nasıl Anlarız?

Yeni tanıştığımız veyahut hiç ikili bir münasebetimiz olmayan (vakit geçtirme, yolculuk) bir insan hakkında “İyi bir insandır.” diyebilir miyiz? Peki bir insanın iyi olduğunu nasıl anlarız?

Bir kimse Hazret-i Ömer’in yanında başka birisini methediyordu. Ondan sitâyişle bahsediyordu. Hazret-i Ömer ona üç tane soru sordu:

Onunla hiç yolculuk yaptın mı?Ticaret gibi bir alışverişte, içtimâî bir muâmelede bulundun mu?Ona sabah-akşam komşu oldun mu?

Kişi bu üç suâle de;

«–Hayır!» cevabını verince, Hazret-i Ömer;

«–Kendisinden başka ilâh olmayan Allâh’a yemin ediyorum ki, sen onu tanımıyorsun!» dedi. (Gazâlî, İhyâ, III, 312)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2017 Ay: Kasım Sayı: 153

İslam ve İhsan

Yorum yapın