Bedir Nerede? Bedir Savaşı Kısaca – Bedir Gazvesi Sebep ve Sonuçları

Bedir nerededir? Bedir savaşı nasıl oldu? Bedir Gazvesi’nin sebepleri ve sonuçları nelerdir? Bedir savaşı hakkında kısaca…

Bedir, Medine’nin 160 kilometre. kadar güneybatısında, Kızıldeniz sahiline 30 kilometre. uzaklıkta, Medine-Mekke yolunun Suriye kervan yoluyla birleştiği yerde bulunan ufak bir kasabadır. Bugün hurma bahçeleri yanında muhtelif sebze ve meyvenin de bol olarak üretildiği mesken ünitelerinden biri olan Bedir, asıl namını Mekkeli müşriklerle Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- arasında alana gelen ilk savaştan sonra kazandı.

Bedir Savaşı Nasıl Oldu?

Hicretten sonra Kureyşli müşrikler müslümanları kendi hallerine vazgeçmedikleri gibi eski husumetlerine devam ettiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Medine ’ye sığınmış olan müslümanları bu tehdide karşı gözetmek için karşı ihtiyatlar aldı ve Kureyş kervanlarının kendi nüfuz bölgelerinden basitlikle geçemeyeceklerini göstermek emeliyle etrafa bazı ufak askerî seferler tertip etti. Bu çerçevede Suriye’den dönen Ebû Süfyân ’ın idaresindeki bir ticaret kervanına Bedir ’de baskın tertip etmek için harekete geçildi.

Medine’den yola çıkan Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ve ordusu Bedir yakınlarına gelerek burada konakladı. Hicaz topraklarına girince bu teşebbüsü bilen Ebû Süfyân dayanak istemek üzere Mekke’ye adam gönderdi, kendisi de Bedir ’den uzak kalıp sahil yolunu takip etti. Mekke müşrikleri, kervanın kurtulduğunu bilmelerine karşın Ebû Cehil kumandasında 1000 karakter bir güçle Bedir’e yürüdüler.

Bedir Savaşı’nın Sonuçları

îki taraf arasında akım eden savaşta 2/624 Ebû Cehil dahil yetmiş müşrik öldürüldü, yetmiş birey esir alındı, müslümanlar da on dört şehid verdi. Resûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ’in askerî dehasını, strateji ve strateji maharetini gösteren Bedir Gazvesi, bu ilk İslâm cemiyetinin büyük bir güven ve başta Medine olmak üzere tam Arap yarımadasında haysiyet kazanmasını sağ-laması bakımından ehemmiyet taşır. Bu savaşa katılan Ehl-i Bedir günahlarının Allah tarafından affedildiği müjdesine nâil olmuş Buhârî, “Megâzî”, 9, 46; Müslim, “Fezâ’ilü’s-sahâbe”, 161, isimlerinin ezberlenerek okunması özellikle Türkler arasında âdet haline gelmiştir. Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Bedir Gazvesi ’nde şehid olanların namazını kıldırarak onları defnettirdi; savaş alanının batısına düşen şehitlik çevreyi çevrilerek koruma altına alınmıştır. Bedir Kabristanı ’nın girişinde yeni yapılan âbidede Bedir şehidlerinin isimlerinin yazılı olduğu bir kitâbe mevcuttur.

Kur’ân-ı Kerîm ’de elde edilen galibiyetin Allah ’ın dayanağıyla reelleştiği ve müslüman ordusunun meleklerle desteklendiği sarihçe ifade edilmektedir Âl-i İmrân 3/123-127; el-Enfâl 8/7-12. Bedir Savaşı ’nın geçtiği yerde müslümanlara dayanak için gelen meleklerin hareket ettikleri bir kum tepesi bulunmaktadır. Mescid-i Arîş’e kuzey doğrultusunda 3 kilometre. mesafede bulunan bu tepeye “Cebelimelâike” melekler dağı ismi verilir.

Kaynak: Diyanet İşleri Kutsal Topraklar Kılavuzu

İslama Doğru

Yorum yapın