Aşure Günü Orucu

Aşure günü orucu nedir? Muharrem ayının fazileti ve bu ayda, özellikle de 10 Muharrem ’de oruç yakalamanın kararı nedir? Aşure günü orucu ile ilgili hadis-i şerifler.

Ramazan orucu farz olmadan evvel Muharrem ayının 10 ’unda Aşûre günü oruç yakalamak vâcipti. Ramazan orucu farz kılındıktan sonra bu oruç nâfile oldu. Bu itibarla Ramazan ’dan sonra en makbul oruç, Muharrem ayının 10 ’unda, yani Aşûre gününde tutulandır. Lâkin bu orucu Yahudîler de yakalıyordu. Bunun için hadîs-i şerîfte:

“Aşûre orucunu tutun; ancak bir gün ön­ce veya bir gün sonra da yakalamak sûretiyle yahudîlere mu­hâlefet edin!” buyruldu. Ahmed, I, 241; Bezzâr, no. 1052; Heysemî, III, 188

MUHARREM AYININ ERDEMİ VE 10 MUHARREM ’DE ORUÇ TUTMANIN KARARI NEDİR?

“Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber s.a.s. tarafından Allah ’ın ayı diye nitelendirilmiştir. Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40 Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resûlullah s.a.s. bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan ’dan sonra en faziletli oruç, Allah ’ın ayı olan Muharrem ’de yakalanan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40

Muharrem ’in onuncu günü Aşûre günüdür. Bu gün oruç yakalamak da bazı âlimlere göre sünnettir. Serahsî, el-Mebsût, III, 92 Zira Resûlullah s.a.s., Aşûre gününde oruç yakalamış ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir. Buhârî, Savm, 69 Hz. Peygamber s.a.s. Medine ’ye gelince, Yahudilerin Aşûre gününde oruç yakaladıklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil ’i düşmanlarından kurtardı. Şükür olarak Hz. Mûsâ o gün oruç yakaladı.” dediklerinde Resûlullah da s.a.s. “Ben Mûsâ ’ya sizden daha layığım yakınım.” buyurup o gün oruç yakaladı ve Müslümanlara da yakalamalarını tavsiye etti. Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128 Hz. Peygamberin s.a.s. bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, “Aşûre günü orucunun önceki senenin günahlarına keffâret olacağını zannederim.” Tirmizî, Savm, 48 buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek “Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah ’ın ayı olan Muharrem ayında yakalanan oruçtur.” Tirmizî, Savm, 40 buyurmuştur.

Hz. Peygamberin s.a.s. Yahudilere muhalefet için ertesi sene Aşûre orucunu Muharrem ’in dokuzuncu günü de yakalayacağını söylemesi Ebû Dâvûd, Savm, 66; bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir. Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287

Şu da bilinmelidir ki Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber s.a.s., isteyenlerin Aşûre âşûrâ orucu yakalayıp isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir. Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126

Kaynak: Diyanet

İslama Doğru

MUHARREM ORUCU NEDİR, NİYE YAKALANIR?