Arafat Dağı Nedir? Arafat Dağı Nerede?

Arafat Dağı nerededir? Arafat Dağı’nın fazilet ve ehemmiyeti nedir? Arafat Dağı ile alakalı söylentiler nelerdir? Arafat Dağı’nın hac imanındaki ehemmiyeti nedir? Arafat Dağı’nın İslam’daki ehemmiyeti ve hakkında bilinmesi gerekenler…

Mekke’nin 21 kilometre. doğusunda Tâif dağ yolu üzerinde ova görünüşünde düz bir alan olan Arafat, haccın en ehemmiyetli rüknü olan vakfenin yapıldığı yerdir. Buraya Arafat isminin veriliş sebebi kesin olarak öğrenilmemekte ise de bu mevzuda bazı görüşler ileri sürülmektedir. Hz. Âdem -aleyhisselâm- ile Hz. Havva annemizin yeryüzüne indikten sonra burada buluşup birbirini tanımaları veya Cebrâil -aleyhisselâm- ’ın Hz. İbrâhim -aleyhisselâm-‘a haccın nerede ve nasıl yapılacağını öğretirken Arafat ’a geldiklerinde ona, “Arefte?” kavradın mı, tanıdın mı diye sorması, onun da “Areftü” kavradım, tanıdım demesinden dolayı buraya Arafat dendiği kaynaklarda zikredilmektedir. Ayrıca dünyanın dört bir yanından gelen insanların ataları Hz. Âdem -aleyhisselâm- ile Hz. Havvâ’nın yaptıkları gibi burada birbirleriyle görüşüp tanışmaları veya günahlarını itiraf ederek Allah’tan bağışlama dileyerek kulluklarını ve çaresizliklerini talep etmeleri, bağışlama dileyenlerin bağışlanmalarından sonra günah lekelerinden arınılıp Cenâb-ı Hakk katında hoş bir kokuya arf sahip olmaları sebebiyle bu ismin verildiği de ileri sürülen görüşler arasındadır.

           Arafat dağıdır bizim dağımız
          Orda kabul olur dualarımız Yunus Emre

En uç noktaları arasında doğudan batıya 6, 5 kilometre., kuzeyden güneye 11-12 kilometre. uzunlukta olan bu sahanın tamamı 13,68 km2’dir ve kuzey kesiminde millet arasında Arafat dağı olarak öğrenilen granit taşlarından oluşmuş Cebel-i Rahme bulunmaktadır.

Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ’in “Arafat ’ın tamamı vakfe yeridir” Müslim, “Hac”, 149 hadisi gereğince zikredilen Arafat sahasının her yerinde vakfe yapılabilir. Ancak hacılar, Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- vakfesini Arafat vadisinin kuzeydoğusunda yer alan 70 m. yüksekliğindeki Cebelirahme’de Neb’a ve Nübey’a tepeleri arasında bulunan Nâbit tepesi üzerinde yaptığı için aynı yer ve çevresinde bulunmayı arzu ederler. Bundan dolayı bu bölge hacıların izdihamına en çok maruz kalan bir bölge olagelmiş, hacılara hizmet vermek üzere kurulan sosyal tesisler daha çok bu çevrede yoğunluk kazanmıştır.

Mekke tarihiyle alakalı eserlerde zikredildiğine göre Arafat ’ta bahçeler, arefe gününde Mekkeliler ’in gelip kaldığı hoş mekânlar mevcuttu. Zaman içerisinde bunlardan eser kalmamış, XX. asrın ikinci yarısından itibaren ciddi bir ağaçlandırma projesi uygulamaya konularak Arafat yeşil bir mekân olma özelliğini yine kazanmıştır. Bunun yanı sıra muhtelif tesislerle hacıların Müzdelife ’ye dönüşünü ko-laylaştırmak için Arafat ’ı buraya bağlayan dokuz ayrı otoban yapılmıştır.

Arafat ’ta vakfe zamanı, arefe günü 9 Zilhicce güneşin zevalinden sonra başlar, ertesi gün şafak süresine kadar devam eder. Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ’in sünnetine uymak açısından esas olan, Arafat sınırları içine zilhiccenin dokuzuncu günü zevalden sonra girmek ise de günümüzde yoğunluk sebebiyle, hacıların büyük çoğunluğunun zilhiccenin sekizinci günü Arafat’a taşınmaları ve geceyi orada geçirmeleri teamül haline gelmiştir.

Kaynak: Diyanet İşleri Kutsal Topraklar Kılavuzu

EŞ YAZILAR

KABE-İ MUAZZAMA KABE KAPISI HACERÜL ESVED TAŞI MAKAMI İBRAHİM NEDİR? HAREM BÖLGESİ NERESİDİR? KABE’DEKİ ALTINOLUK NEDİR? MÜLTEZEM NEDİR? MÜLTEZEM NERESİ? ŞAZİRVAN NEDİR? HİCR NEDİR? KABE ÖRTÜSÜ NEDİR? KABE HİZMETLERİ NELERDİR? SURRE NE DEMEK? MESCİDİ HARAM NE DEMEK? ZEMZEM SYAT SAFA VE MERVE TEPELERİ PEYGAMBERİMİZİN S.A.V. DOĞDUĞU EV DARUN NEDVE NE DEMEK? CENNETÜL MUALLA NERESİDİR?

İslama Doğru

KIBLE NEDEN MESCİD – İ AKSA ’DAN KÂBE ’YE DÖNDÜ?