Allah’ın Nuru ile İlgili Ayetler

Allah’ın nuru ile ilgili ayetler hangileridir?

Allah, göklerin ve yerin nûrudur. Allah’ın nûru ifadesi Kur’an-ı Kerim’de birkaç yerde geçmektedir.

ALLAH’IN NURU HAKKINDA AYETLER

Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O’nun nûru şöyle bir misâlle anlatılabilir: İçinde lamba bulunan bir fanus. Bu lamba kristal bir cam içindedir. Bu kristal cam da inci gibi parlayan bir yıldıza benzer. Lamba doğuya da batıya da ait olmayan mübârek bir zeytin ağacının yağından tutuşturulur. O yağ, neredeyse kendisine ateş değmese bile kendiliğinden ışık verecek haldedir. Bu durum, nûr üstüne nûrdur! Allah dilediği kimseyi kendi nûruna eriştirir. Allah, gerçeği anlamaları için insanlara böyle misâller verir. Allah her şeyi hakkiyle bilmektedir. (Nûr / 35. Ayet)

***

Bu nûra Allah’ın, yapılıp yükseltilmesine ve içlerinde kendi isminin zikredilmesine izin verdiği evlerde erişilir. Bu evlerde sabah akşam O’nun şânını yücelterek zâtını her türlü eksiklikten pak ve uzak tutan nice erler vardır. (Nûr / 36. Ayet)

***

Onlar, Allah’ın nûrunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Fakat Allah nûrunu mutlaka tamamlayacaktır; kâfirler hoşlanmasa da! (Saf / 8. Ayet)

***

Allah’ın nûrunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler hoşlanmasalar da Allah, nûrunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. (Tevbe / 32. Ayet)

Kaynak: kuranvemeali.com

İslam ve İhsan

KUL ALLAH’A NASIL YAKLAŞABİLİR?