Allah’ın Hakkı Ne Olacak?

“Aile geçimim için namaz kılamadım.” diyen kişinin hali ne olacak? Peki Rabbini unutan insan Allah’ın hakkın ne olacak?

Kul; «anne-baba, eş-evlât, fert-toplum veya kendi nefsinin ihtiyaçlarına yönelik haklarına riâyet edeceğim» diye, Allah hakkını îfâdan kaçınamaz.

Meselâ;

«Ailemin geçimini sağladığım için namaz kılamadım, tebliğ, emr-i bi’l-mâruf vb. vazifelerimi yapamadım.» diyemez. Cenâb-ı Hak bu hususta îkāz etmiştir:

“Ey îmân edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allâh’ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır.” (el-Münâfikûn, 9)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2017 Ay: Aralık Sayı: 154

İslam ve İhsan

Yorum yapın