Allah’a Yaklaştıran Faziletli Vakitler

Cenâb-ı Hak; bazı vakitleri, bazı günleri ve ayları, diğerlerinden fazîletli kıldı. Tâ ki kullar; bu vakitlerde Cenâb-ı Hakk ’a ilticâ etsin, O ’na yanaşsın, O ’nun ebedî rızâsını elde etsin.

Halk arasında Üç Aylar diye zikredilen bereketli mevsim de böyledir. Ramazân-ı şerîfin bedeli çok müstesnâ. Kur ’ân ile müşerref ve müseccel bir zirve… Ona hazırlık mâhiyetindeki Receb-i şerif, regāib ve mîrâc ile müzeyyenŞâban ise Peygamber Efendimiz ’in Ramazan ’dan sonra en çok oruç yakaladıkları ay… Berat kandili de bize bu mübârek ayda ikrâm edilmiş.

Üç Aylar, Rahmân olan Allah ’ın rahmetinin sağnak sağnak yağdığı aylardır. Bereket ve feyzinden istifade etmesini bilenler, bu aylardan büyük hasılatlar elde ederler. Bu bakımdan üç ayların bedeli pek büyüktür. Ahiret sermayesinin çoğalmasına vesile olan kudsî aylardır.

Resûlullah –sallâllâhu aleyhi ve sellem– Efendimiz ümmetine şu duayı telkin etti:

اَللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فيِ رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَان

“Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/eriştir.” Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259

Tam bunlar; bedelini bilenler için, büyük bir bereket sermayesi. Şuurunda olmalıyız ki;

Rahmet ve bereket mevsimine giriyoruz. Bu rahmet ve bereketi hayatımızın her düzeyine yaygınlaştırabilmek için fırsatı ganîmet bilmeli; gayret etmeli, kalben kurnaz, rûhen şevkle dolu ve bedenen zinde olmalıyız.

İslama Doğru

Yorum yapın