Allah’a Ortak Koşanlar

Allah’a ortak koşanların sonucu ne olmuştur? Allah’ın ortaklığa tahammülü neden yoktur? Allah’a ortak koşanların helak olması ile alakalı örnekler.

İnsanlık tarihi süresince Rabbini unutan gâfiller, eriştikleri dünyevî muvaffakıyetlere ve sahip oldukları efor ve kudrete istinaden kendilerini yenilmez, devrilmez ve ebedi görmeye, hattâ nefislerini putlaştırarak ilâhî kudrete baş kaldırmaya kadar gitmişlerdir. Tarihte bunun pek çok misâli vardır:

Meselâ 1912 senesinde, ummanı aşmak için yapılan Titanic isimli devâsâ gemi için, onur ve böbür afallamışlığı içinde; “Bu gemiyi hiçbir efor daldıramaz!” denildi. Gemi daha ilk seferinde bir buz dağına çarparak ummanın derinliklerine gömüldü.

Yeniden 1986’da uzaya sevk edilmek istenen ve Challenger başka bir deyişle “alan okuyan” ismi verilen uzay mekiği, fırlatıldıktan 73 saniye sonra semanda infilâk edip paramparça oldu.

Efor ve kudretine istinaden ilâhlık taslayan mağrur Nemrut, sanki kendisiyle alay edilircesine, topal bir sinekle helâk edildi.

Cenâb-ı Hak; şımarıp azgınlaşan Firavun’u, Kızıldeniz’de helâk etti.

Kâbe’yi devirmek isteyen mağrur Ebrehe, o zamanın tankları yerinde olan devâsâ fillerle dayanak edilmiş azametli ordusuna çok güveniyor, kendisini hiçbir eforun durduramayacağını varsayıyordu. Lâkin yenilmez varsaydığı ordusuyla Mekke yakınlarına eriştiğinde, Cenâb-ı Hak onları aslanlarla, kaplanlarla, vahşî canavarlarla değil, -kendileriyle istihzâ edercesine- ufacık kuşların attığı taşlarla, sanki çiğnenmiş ekin yapraklarına döndürdü.

Demek ki Cenâb-ı Hakk’ın “el-Mütekebbir” sıfatının ortaklığa aslâ tahammülü yoktur!..

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Müslümanın Gönül Dünyası, Erkam Yayınları

İslama Doğru

ALLAH TEÂLÂ’NIN RAHMETİ