Allah’a En Güzel Teşekkür

Her nimetin şükrü kendi cinsinden olur, denilmiştir. Bir âlimin ilmî mirasının devamı ona yapılacak en güzel teşekkürdür. Zira o, bu sayede amel defterini sürekli açık tutmuş olacak ve ecri kesilmeyecektir.

“Edebiyat araştırmalarıyla tanınan şair ve yazar Orhan Şâik Gökyay (1902-1994), doktorasını tamamlayan bir öğrencisine takılarak:

“Sen bizim evimize her gün erkenden geldin, sana ders verdim. Allah ne verdi ise yedik içtik ve geç vakitte gittin. Benim ücretim ne olacak, ne vereceksin?” diye sorar.

Oldukça şaşıran genç mezun, kekeleyerek:

“Hocam ücreti ne ise veririm.” demesi üzerine, Gökyay Hoca talebesine:

“Sen benim hakkımı ancak ileride sana gelen talebeleri geri çevirmeyerek, yetiştirdiğin an ödeyebilirsin. Benim sana yaptığımı sen de onlara yapacaksın, unutma bunu sakın!” diye bir hocalık dersi verir.”

Allah için yapılan amellerin karşılığını dünyevî menfaatler olarak devşirmek, akıllılık değildir. Böyle bir davranış, damlayı derya ile değişmektir ki, esasen ahmaklık sayılır.

Kaynak: Dr. Adem Ergül, 365 Lider Davranış, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

Yorum yapın