Allah Sizinle Beraberdir

“Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir.” Ayetini nasıl açıklamalıyız?

Cenâb-ı Hak emrediyor:

“…Nerede olursanız olun, O sizinle berâberdir…” Hadîd, 4

Resûlullah emrettiler:

“Nerede olursa olsun, Allah Teâlâ ’nın yanında olduğunu bilmesi, kişinin îmânının üstünlüğünden kaynaklanır.” Beyhakî, Şuab, I, 470

Bir gün Ashâb-ı Kiram ’dan biri:

“-Kişinin nefsini tezkiye etmesi ne demektir, ey Allâh ’ın Resûlü?” diye sordu.

Resûlullah:

“-Nerede olursa olsun Allâh ’ın kendisiyle birlikte olduğunu bilmesidir.” emretti. Teberânî, Sağir, I, 334/555; Beyhakî, Şuab, III, 187

Bu hakîkat ışığında ihsân ve murâkabe bahsinde bize düşen; Allâh ’ın her an üzerimizde vâkî olan müşâhedesini idrâk ettikten sonra, hâllerimizi, ihsân hâlinin en büyük âbidesi olan Resûlullah ’ıin yüce hâllerine göre istikâmetlendirmektir.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, İmandan İhsâna Hak Yolculuğu, Erkam Yayınları

İslama Doğru

Yorum yapın