Allah ’ın Hakkı

Cenâb-ı Hakk ’ın kulları üzerindeki hakları.

Kendisini yoktan var eden, varlıklar içinde en hoş kıvamda yaratılmış ve mahlûkâtın en gururlusu kılınmış bir “insan” olarak dünyaya yollayan Allâh ’ın tâlimatlarına riâyet etmek, kul üzerindeki en büyük haktır. Kul, Cenâb-ı Hakk ’ın rakamsız nîmetlerinin tefekküründe derinleşerek şükretmeli, imanlarını beceriksizsiz yerine getirmeli, haramlardan titizlikle kaçınmalıdır.

ALLAH ’IN KULLARI ÜZERİNDEKİ HAKLARI

Îtikadda adâlet; şirk koşmamak ve tevhîdi ne pahasına olursa olsun gözetmektir. Çünkü şirk, en büyük cefadır. İmanlarda adâlet, tâdîl-i erkâna riâyettir. Her misyonun hakkını vermektir. Ukûbatta adâlet, Allah hakkı için konulmuş temelleri yaşatmaktır.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, İslam Tefekkür Ufku, Erkam Yayınları

İslama Doğru

“MÜSLÜMANIN MÜSLÜMAN ÜZERİNDEKİ HAKKI BEŞTİR” HADİSİ