Adalet ve İhsan Duygusu: Aile

Diyanet işleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı cuma hutbesinin konusu “Adalet ve ihsan yuvası: Aile”.

Diyanet’in hazırladığı bu haftaki cuma hutbesi:

“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için cinsinizden eşler yaratması, aranızda sevgi ve acıma var etmesi Allah ’ın varlığının ve kudretinin kanıtlarındandır. Şüphesiz bunda düşünen bir cemiyet için elbette ibretler vardır.” Rum, 30/21

Aziz Müminler!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle emretmektedir: “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için cinsinizden eşler yaratması, aranızda sevgi ve acıma var etmesi Allah ’ın varlığının ve kudretinin kanıtlarındandır. Şüphesiz bunda düşünen bir cemiyet için elbette ibretler vardır.”[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz s.a.s şöyle emretmektedir: “Sizin en hayırlınız ailesine en hoş biçimde davranandır. Ben, aranızda ailesine en hoş davranan bireyim.”[2]

Kardeşlerim!

Yüce Yaratıcımızın en hoş nimetlerinden biri ailedir. Aile, insanı hayata gözlerini açtığı anda sarıp ssimgeler. Gözetip kollar ve bağrına basar. Aile, Rabbimizin rahmeti ile desteklediği, çocuklar ve pak rızıklar ihsan ederek hoşlaştırdığı mukaddes bir yuvadır. Aile insan için huzura ermenin ve güven duygusunu derinden hissetmenin ismidir. Aile, muhabbetin, sevincin ve lezzetin paylaşılarak kıymet kazandığı yerdir. Sadakatin özveriyle, imanın ihsanla, bilginin hikmetle ve sevginin saygıyla harmanlandığı bir eğitim ocağıdır. Aile bizim en bedelli definemiz, bırakılmaz kıymetimizdir.

Aziz Müminler!

Yüce Rabbimiz erkek ve bayanı adalet üzere yaratmıştır. Dinimize göre erkek ve kadının yaratılış gayesi birdir. Her ikisi de kıymetlidir, temel hak ve dokunulmazlıkları vardır. Kulluk ve sorumluluk, mükâfat ve ceza, namuslu ve iftiharlı bir hayat yaşamada aralarında hiçbir fark yoktur. İslam ’ın ailede en ideal yaklaşım olarak gösterdiği hedef adalet ve ihsan edebidir. Aile fertlerinden her biri, diğerini memnun etme gayesini tutumlarının merkezi yapmalıdır. Çünkü adalet ve ihsanın hâkim olduğu aileler huzur yuvasıdır.

Aziz Müminler!

Yüce Dinimiz İslam, bizlere aile saadetinin ve mutluluğunun yollarını göstermiştir. Bizler için aile hayatında en hoş misal Peygamberimiz s.a.s ’dir. O, ailede ihsanı, iyiliği ve adaleti buyurmaktadır. Çünkü ailede ihsan üzere iyilikte müsabaka vardır. İhsan, ailede sevgiyi ayakta tutan, diğerkâmlık ve özveriyi içinde barındıran yüce bir kıymettir. İhsan, hiçbir karşılık beklemeden ve asla minnet altında vazgeçmeden yapılan iyiliktir. Ailede adalet, karşılıklı sevgi ve saygının gözetilmesidir. Bireylerin şerefinin korunması, emeğin takdir edilmesidir. Haklar ve sorumluluklarda hakkaniyetin ve insaflı bir yolun benimsenmesidir.

Kıymetli Müminler!

Ailede karşılıklı kavrayış hâkim olmalıdır. Eşler birbirine güven dinlemeli ve bağlılık göstermelidir. Sevinç, efkâr, bitkinlik ve sıkıntılar paylaşılmalıdır. Aile bireyleri arasında dayanaklaşma ve dayanışma asıldır. Ailede her birey sorumluluk şuuruyla hareket etmelidir. Alınan kararlarda istişare hâkim olmalıdır. Ailedeki her birey, kendisinden daha çok karşısındakini düşünmelidir. İşte o zaman ilahî rahmet tecelli eder ve meveddet başka bir deyişle sevgi ve muhabbet kalıcı hale gelir.

Anne-babalar hem birbirlerine hem de çocuklarına karşı cinsiyet farkı gözetmeksizin adalet ve hakkaniyetle davranmalıdır. Çünkü, her anne-baba; “Allah ’tan korkun ve evlatlarınız arasında adaletli olun.”[3] emrinin muhatabıdır. Bu surattan ebeveynler, sorumluluklarına uygun hareket etmeli ve çocuklarını asla umursamama etmemelidir. Sevgili Peygamberimizin; “Bakmakla mükellef olduğu kimseleri umursamama etmesi, şahsa günah olarak yeter.”[4] nebevi uyarısına kulak vermelidir.

O halde geliniz, Yüce Rabbimizin itimadı olan ailemizi gözümüz gibi gözetelim. Gün gelip itimadın sahibi olan Yüce Allah ’a hesap vereceğimizi usumuzdan çıkarmayalım. Aile hayatımızın her alanında adalet ve ihsan terbiyesinin güçlenmesi için gayret gösterelim. Anne-babamızla, eşimizle, çocuklarımızla el ele verip hep beraber ailemizin kıymetini öğrenelim. Unutmayalım ki ailemizi parasal-manevi her türlü riskten ve tehditten gözetmek hepimizin öncelikli vazifesidir.

Bedelli Müminler!

İçinde bulunduğumuz haftanın aynı zamanda Manililer Haftası olduğunu andırdırmak istiyorum. Hepimiz öğreniyoruz ki pek çok ailede manili kardeşlerimiz bulunmaktadır. Maniler, mutlu ve huzurlu bir aile etrafında aşılabilir. Gerek doğuştan, gerekse sonradan ortaya çıkan manililik vaziyeti çalışmaya, üretmeye ve galibiyete asla mani değildir. Asıl manililik usunu, gönlünü, elini ve dilini, şefkat ve acımaya kapatmaktır.

Bedelli Müminler!

Allahın İzniyle önümüzdeki Çarşamba günü rahmet ayı Ramazan ’a kavuşmuş olacağız. Salı akşamı da ilk teravih namazını kılıp sahura kalkacağız. Bu mübarek ayın ailemize, ulusumuza, devletimize ve tüm İslam kâinatına huzur ve barış getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

[1] Rum, 30/21.

[2] İbn Mâce, Nikâh, 50.

[3] Buhâri, Hibe, 13.

[4] Ebû Davud, Zekât, 45.

Kaynak: Diyanet

İslama Doğru

Yorum yapın