Abdullah bin Ömer ’in (r.a) Kabri Nerededir?

Abdullah bin Ömer ’in r.a mezarı nerededir? Abdullah bin Ömer r.a. hakkında kısaca bilgiler…

Babasıyla beraber Medine’ye hicret eden Abdullah, Bedir ve Uhud savaşlarına katılmak istemiş, ancak yaşının minik olmasından dolayı buna izin verilmemişti. On beş yaşma girince Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ’in izniyle Hendek Savaşı ’na katıldı. Bundan sonra Hudeybiye, Hayber, Mekke ’nin fethi ve Huneyn’de hazır bulunan Abdullah, Hulefâ-i Râşidîn yarıyılında Suriye, Irak ve Mısır fetihlerine, Yermük ve Nihâvend savaşlarına katıldı. Ebû Eyyûb el-Ensârî ile beraber 669 ’daki ilk İstanbul seferinde de bulunan Abdul-lah, müslümanlar arasında muhtelif fitnelere yol açan savaşlardan ve siyasî vakalardan hep uzak durmuş ve her zaman önlemli davranmıştır.

Resûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ’in hayat stiline harfi harfine uyma ve onun emirlerini olduğu gibi yerine getirme hususunda ashâb-ı kirâm içinde müstesna bir yeri olan İbn Ömer, en çok fetva veren yedi sahâbîden, ilim ve fetvaları ile meşhur olan Abdullah isimli sahâbîlerden Abâdile biridir.

Her sene Medine’den hac için Mekke’ye giden İbn Ömer, Medine’den Mekke ’ye erişinceye kadar Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ’in konakladığı yerlerde konaklamaya ve namaz kılmaya büyük umursardı Buhârî, “Salât”, 89. 692 senesinde Mekke’de 85 yaşında ölüm eden İbn Ömer, hicret ettiği için Mekke Haremi dışında defnedilmeyi vasiyet etmiş, cenazesi Ten’îm yakınlarında toprağa verilmiştir.

Kaynak: Diyanet Kutsal Topraklar Kılavuzu

İslama Doğru

Yorum yapın